VYJÁDŘENÍ PIRÁTŮ PRAHA 11 K OTEVŘENÉMU DOPISU ŘEDITELŮ ZŠ PRAHY 11

VYJÁDŘENÍ PIRÁTŮ PRAHA 11 K OTEVŘENÉMU DOPISU ŘEDITELŮ ZŠ PRAHY 11

Praha 15. února 2021 - V návaznosti na otevřený dopis ředitelů základních škol Prahy 11 se zastupitelský klub Pirátů Praha 11 usnesl, že řešení by mělo vzniknout na půdě radnice - respektive rady, jakožto zřizovatele.

Velice nás mrzí, že do ryze nepolitické oblasti vzdělávání svými usneseními vstupují kluby hnutí ANO a TOP09&STAN, a to bez širší znalosti dané problematiky. Klub ANO zároveň opomenul zmínit, že jeden z bodů otevřeného dopisu směřuje na gesci místostarosty Ondřeje Prokopa (ANO). Zároveň nás velmi překvapuje i postup ODS, jejíž zastupitel Pavel Dittrich je zároveň jedním z podepsaných ředitelů, který má možnost svou nespokojenost řešit i na koaličních jednáních.

Zastupitelský klub Pirátů se s otevřeným dopisem ředitelů ZŠ Praha 11 seznámil a připravil komplexní odpověď (ke stažení ZDE), ve které se ke každému z bodů vyjadřujeme.

Pokud budou naši koaliční partneři potřebovat nějaké další doplnění nad rámec této odpovědi, rádi jim je zodpovíme v rámci platformy k tomu určené, tedy koaliční radě. Zároveň chceme apelovat na naše partnery, aby do se budoucna vyvarovali podobným vyjádřením, které mohou ve svých důsledcích vést ke zbytečné destabilizaci koalice.

Školství na Praze 11 je ve velmi dobré kondici. V tomto volebním období se konečně podařilo spustit dostavbu Starochodovské školy, na kterou škola čekala 9 let (zároveň se podařilo na dostavbu sehnat dotace). Ve spolupráci s MHMP jsme na MČ vyzkoušeli pilotní cyklus online přihlašování na MŠ. V oblasti digitaliace jsme také do našich MŠ zařídili elektronické nástěnky a dále řešíme s MHMP elektronické výroční zprávy. Spustili jsme projekt Rozvoj demokratické kultury ve školách Prahy 11. Pro naše pracovníky bylo během podzimu zajištěno testování na COVID-19. MČ také zajistila dostatek ochranných pomůcek. V letošním roce bude na Praze 11 poprvé celoroční provoz mateřských škol. Průměrné platy (vč. odměn) ředitelů základních škol Prahy 11 jsou v průměru o 10 tisíc vyšší než průměrné platy ředitelů v rámci celé Prahy, což také dokládá, jak zřizovatel oceňuje práci ředitelů.

Zřízení politické pracovní skupiny dle návrhu ANO, nepovažujeme za vhodné řešení. Naším návrhem jsou pravidelné tripartitní schůzky (respektive schůzky jednotlivých ředitelů s dotčenými radními - majetek, finance a školství), které by prohloubily komunikaci mezi řediteli základních škol a zřizovatelem.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články