Plánované investice v dopravě pro rok 2020 z pera TSK

Plánované investice v dopravě pro rok 2020 z pera TSK

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, akciová společnost (dále jen TSK) je společnost vlastněná hlavním městem Prahou, její hlavní činností je správa komunikací na území Prahy. Mnoho silnic, které denně využíváme spravuje právě TSK, a tak městská část, pokud na svém území chce něco opravit, musí s touto organizací spolupracovat. V současné době se daří se společností TSK udržovat dobré vztahy, také proto Vám chceme představit, jaké změny a projekty se na Jižním Městě chystají.

Významnou investicí bude demolice lávky u zastávky Metodějova, odstranění je plánováno na tento rok. Lávka je ve špatném technickém stavu. Světelně řízený přechod pod lávkou již převzal funkci lávky jako přirozené pěší vazby. S TSK budeme i letos pokračovat ve stavebních úpravách stávajících přechodů na bezbariérové. Bezbariérovost není určena jen lidem užívající vozík, ale i pro starší lidi kteří si pomáhají chodítky, nebo pro rodiče s kočárky.

Letos bude také upravena autobusová zastávka Mikulova, její současná podoba je kritizována ze strany cestujících kvůli absenci přístřešku. Její finální podoba je ještě v jednání. Další autobusová zastávka, kterou čeká proměna, je zastávka Háje pod “Otíkovou lávkou”. V této věci budeme požadovat koordinaci s případnou opravou lávky, kterou bude realizovat sama Praha 11.

V rámci podpory cyklistiky letos bude značením upravena ulice Hviezdoslavova. Cyklisté budou mít vyhrazený prostor pomocí samostatných pruhů. Za radnici budeme žádat o umístění nových cyklostojanů. Jižní Město má potenciál stát se městskou částí, ve které je cyklistika běžným způsobem pohybu po městě, nikoliv jen sport.

Ohledně běžné údržby komunikací a chodníků bude TSK zohledňovat naše podněty a připomínky. Začátkem tohoto roku se podařilo propojit naše vnitřní IT programy oddělení dopravy se systémy TSK, což by mělo usnadnit vzájemnou komunikaci při nahlašování poruch.

Se společností TSK dále jednáme o třech zásadních dlouhodobých projektech, ke kterým se v současné době připravuje projektová dokumentace:

V první řadě jde o projekt opravy podchodu Türkova, který je zásadní pro Starý Chodov. Podařilo se přesvědčit Magistrát hl.m. Prahy o nutnosti zachování tohoto podchodu jako významné pěší vazby. Nosná konstrukce bude již připravena pro případnou tramvajovou trať.

Usilovně pracujeme nad projektem pěšího propojení obou částí Jižního Města, v rámci dlouhodobých investic je plánována stavba další lávky přes D1.

Třetí důležitým projektem je nejzásadnější v rámci dlouhodobých dopravních staveb na Jižním Městě příprava stavebních úprav stávající křižovatky Opatovská - Chilská a sjezdu z D1, která je dlouhodobě naší nejproblematičtější křižovatkou.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články