Pojďte s námi zlepšit budoucí podobu Roztyl

Pojďte s námi zlepšit budoucí podobu Roztyl

Ve středu 9. října proběhne veřejné setkání s občany, kde se budete moci vyjádřit k návrhu územní studie v okolí metra Roztyly. Chceme slyšet Vaše názory na budoucí podobu tohoto území. Podrobnosti k celé problematice, náš pohled na studii a námi právě zpracovávané připomínky naleznete v článku.

Jak jste mohli zaznamenat, požádala naše městská část před několika lety magistrát o zpracování studie pro územní část Roztyl, a to na základě podnětu spolků “Zelené Roztyly” a “Ochrana Roztyl”.

Tato studie slouží jako urbanistické řešení pro změnu územního plánu a navrhuje, kde a jak je možné na území stavět a kudy povede infrastruktura, tedy chodníky a cesty. Neřeší tedy vzhled jednotlivých staveb, ale funkci území jako celku.

Magistrát na základě naší žádosti objednal zpracování této studie, jejím zhotovitelem je pak nezávislé architektonické studio, které od magistrátu dostalo za úkol vytvořit návrh na zkulturnění a zastavění území v okolí stanice metra Roztyly tak, aby zde vzniklo městské centrum.

Jak jsme informovali na stránkách městské části, byl prvotní návrh této územní studie představen na začátku září. Tato verze návrhu slouží ke sbírání připomínek občanů, aby následně mohly být zapracovány do finální podoby, která bude zanesena k územnímu plánu.

Každý občan se nyní může k návrhu vyjádřit a navrhnout změny, a to až do 15. 10. 2019. Postup pro podání připomínek popisujeme v našem předchozím článku Probíhá připomínkování územní studie Roztyly.

Mezitím proběhla k tomuto návrhu schůze na Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí Magistrátu, a následně pak i veřejné setkání ve Škodově paláci.

Protože jsou pro nás vaše náměty velmi důležité a cenné, pořádáme další veřejné setkání k této studii a to již v příštím týdnu 9. 10. 2019 od 18:00 v KC Zahrada.

Připomínky Pirátů Prahy 11 jsme předali na Odbor územního rozvoje a budou zapracovány do připomínek městské části Praha 11. Zároveň je podáme také samostatně na veřejném setkání v KC Zahrada, tak abyste měli možnost na ně reagovat.

Stále aktualizovaný rozpracovaný seznam našich připomínek naleznete v tomto dokumentu

Jako největší problémy vnímáme: nepřiměřenou zástavbu a s ní spojený úbytek zelených ploch, nedostatečnou pěší prostupnost celého území, absenci místní školy, přinejmenším prvního stupně, umístění autobusových zastávek, zejména směrem od metra Chodov dále ke Spořilovu - navrhujeme přesunutí autobusové zastávky z ulice Ryšavého zpět k metru Roztyly.

Tyto nedostatky budeme požadovat ve finálním návrhu odstranit.

Navrhujeme též vyvedení Roztylského potoka na povrch a vytvoření série menších vodních ploch pro zlepšení klimatických podmínek v jeho okolí.

Ke studii připravujeme také grafický náhled celého území, který bude ke studii přiložen. V současné chvíli je rozpracován a v nejbližších dnech jej doplníme do výše zmíněného dokumentu.

us

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Postřeh ke schválené kontribuci
28.02.2022

Postřeh ke schválené kontribuci

Praha, 28. února 2022 – Na konci ledna byl na zastupitelstvu hl. m. Prahy schválen dokument s názvem “Metodika spoluúčasti investorů”, který stanovuje, jakou měrou by se soukromí investoři měli finančně podílet například na budování...

Budoucnost Metropolitního plánu a postup Prahy 11
29.04.2021

Budoucnost Metropolitního plánu a postup Prahy 11

I nás na Jižním Městě zajímá jaká je budoucnost městského plánování v Praze, která samozřejmě ovlivní do jisté míry každého z nás. Metropolitní plán hlavního města Prahy je nová koncepce obsahující nový přístup k plánování...