Zastupitelé hlavního města Prahy schválili dotaci a půjčku na rekonstrukci budovy Sandra

Zastupitelé hlavního města Prahy schválili dotaci a půjčku na rekonstrukci budovy Sandra

Na základě žádosti městské části Praha 11 došlo na dnešním zasedání zastupitelstva hl. města Prahy ke schválení investiční dotace ve výši 30 mil. Kč a návratné finanční výpomoci (tzv. půjčky) ve výši 100 mil. Kč. Důvodem žádosti bylo pokrýt náklady na současnou rekonstrukci multifunkční budovy Sandra, která je umístěna na adrese Nad Opatovem 2140/2, Praha 4 - Chodov. Rekonstrukce budovy započala v červnu 2019 a předpokládaný odhad jejího dokončení je polovina roku 2021.

Budova je ve vlastnictví hlavního města Prahy ve svěřené péči MČ Praha 11 a tvoří ji tři části. Nejvyšší část je vysoká 68 metrů a má 22 podlaží. Ze dvou stran je obestavěna dvou a tří podlažními přístavbami s bytovými a nebytovými prostory. Dům byl původně kolaudován jako ubytovna. Před zahájením rekonstrukce v jedné části sídlil radniční odbor sociálních věcí a zdravotnicví MČ Praha 11.

Dne 27.12.2017 bylo pod č.j. MCP11/17/072372/OV/Pre vydáno stavební povolení „Stavební úpravy multifunkčního objektu Nad Opatovem (Sandra) za účelem změny užívání některých jeho částí“, ve kterém se dočtete, že stavba obsahuje např. stavební úpravy vnitřních prostor celého objektu za účelem změny užívání některých částí objektu. Stavba bude obsahovat zejména ubytovací jednotky, prostory pro administrativu, společenský sál, prostory pro stravování se zázemím. Počet ubytovacích jednotek se ze 193 sníží na 174 s celkovou plochou 11.334,3 m2, počet max. ubytovaných se sníží ze 772 na 487, dojde ke zvýšení celkové kancelářské plochy a plochy pro vybavení a služby (zasedací sál pro jednání zastupitelstva MČ, kanceláře a prostory pro Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, stravování apod.)

Cena uvedených stavebních úprav byla původně odhadnuta na 164 mil. Kč. Vlivem vývoje cen stavebních prací cena vzrostla a na přelomu roku 2018 a 2019 byla zakázka řádně vysoutěžena za uvedených 298 mil. Kč včetně DPH - podrobnosti ZDE.

Financování stavby je řešeno kombinací dotací HMP (poskytnutá dotace z roku 2018 ve výši 200.463 mil. Kč a dotace z října 2019 ve výši 30 mil. Kč.) a půjčky, tzv. návratné finanční výpomoci (schválené v říjnu 2019 ve výši 100 mil. Kč.). Důvodem žádosti o finanční výpomoc (dotaci + půjčku) je fakt, že MČ Praha 11 musela před podpisem smlouvy k realizaci rekonstrukce alokovat veškeré finanční prostředky MČ (přebytek předchozích let) ve výši 130.091 mil. Kč, čímž jsme vyčerpali všechny volné finanční prostředky naší MČ. Uvedenou půjčku budeme splácet z výnosů z pronájmu ubytovacích jednotek.

Finálním dokončením rekonstrukce budovy Sandra vznikne kvalitní a moderní bydlení pro přibližně 400 obyvatel naší městské části s tím, že současně definitivně zanikne přívlastek “problematické ubytovny na Jižním Městě”, kde primárně do jara 2019 bydleli stavební dělníci nejen z východní části Evropy.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články