Centrální park na Opatově z pohledu jeho uživatelů

Centrální park na Opatově z pohledu jeho uživatelů

V novém Pirátském centru na Jižním Městě - PiVyš (Pirátská vyšetřovna) proběhla přednáška Radka Peky o jeho bakalářské práci. Tato práce je zaměřena na zkoumání chování člověka ve městě, jako téma si Radek vybral Centrální park na Jižním městě, park v sídlištní zástavbě jako specifický prostor uvnitř sídliště.

Práce se skládá z teoretického průzkumu parků a vlastního výzkumu (pozorování a dotazník). V teoretické části se ptá, jaký je význam prostou městské zeleně a jak se v minulosti parky řešily. Z historického hlediska byly parky uzavřené a platil se do nich vstup. Původně tak park nebyl veřejným prostranstvím. V Praze se parky za komunismu a po revoluci neřešily. Jedinými parky, které byly v době komunismu a po revoluci vytvořeny, jsou Park přátelství na Proseku a park v okolí Chodovské tvrzi na Jižním Městě.

Centrálnímu parku na Jižním Městě v současné době chybí jasná koncepce a jeho střed. Je nejednoznačné, kdy už jsme v parku a kdy v něm nejsme. Je problematický i název parku. Pokud říkáme centrální park můžeme myslet park na Stodůlkách, nebo na Pankráci. Bylo by vhodné centrální park Prahy 11 konkrétně pojmenovat.

V praktické části je park na Jižním Městě zkoumán z pohledu skupin návštěvníků. V parku se často takových skupin pohybuje několik – návštěvníci (pejskaři důchodci, maminky s kočárkem, sportovci a nezařazení) a takzvaní “procházeči”. V rámci bakalářské práce navštívil Radek i politické zástupce Prahy 11. Radnice P11 také není s podobou parku zcela zpokojena, má na něj však minimální vliv, protože park je v majetku Magistrátu a revitalizace parku ještě není zcela dokončena. V budoucnu by Praha 11 chtěla v parku instalovat například mobilní kavárnu

Hlavním výsledkem práce jsou především rozhovory s uživateli parku. Jako obecný problém vnímají beztvarost parku, tedy chybějící koncepci a střed. Pro návštěvníka parku je těžké zjistit, zda už je v parku, či nikoliv. Obecně jsou ale návštěvníci s parkem spokojeni. Většinou si uživatelé představují jakýsi anglický park, s vodním prvkem a vzrostlými stromy.

Jedním z výsledků práce je, možnost umístit do centrálního parku schránku na náměty od jeho uživatelů. Dále chybí například záchod, občerstvení. Ve výzkumu je často zmiňováno, že v parku by mělo být něco unikátního. Jako některé z podnětů můžeme jmenovat například ovocné sady, záhonky, aleje, vodopád.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Zelené Jižní Město?
26.06.2018

Zelené Jižní Město?

Kunratický les, Přírodní park Hostivař a Milíčovský les, hned tři velké lesní a lesoparkové zóny, které má Praha 11 kolem sebe a žádná z nich jí nepatří. Obyvatelé Jižního Města v nich odpočívají, sportují a...