Magistrát poskytne Praze 11 dotaci na cyklistiku

Magistrát poskytne Praze 11 dotaci na cyklistiku

Součástí našeho volebního programu byla také bezmotorová doprava, především tedy cyklistika. Obecně se domníváme, že vzhledem k umístění Jižního města mezi několik parků a lesoparků se cyklistika na Jižním městě a v jeho blízkém okolí přímo nabízí. V rámci naší práce na Praze 11 i na Magistrátu hlavního města Prahy se snažíme hledat cesty, jak tohoto cíle dosáhnout.

Právě dnes 17. 10. 2019 byla na jednání zastupitelstva hl. m. Prahy odsouhlasena účelová investiční dotace pro MČ Praha 11, která je určena na studii proveditelnosti komunikací pro bezmotorovou dopravu. Podnět pro tuto dotaci vznikl před několika měsíci v rámci našeho pirátského expertního týmu dopravy, který je složen z našeho nominanta v dopravní komisi a cykloexperta Vratislava Fillera, radního pro dopravu na Praze 11 Martina Dušky a mě, zastupitele na magistrátu hl. m. Prahy, Ladislava Kose ml.. Na společné schůzce jsme vytipovali vhodné cyklistické projekty, které bude možné, co nejdříve realizovat. Tyto projekty následně posoudila dopravní komise RMČ Prahy 11 a městská část podala oficiální žádost na magistrát.

Přehled investic

Projektům jednoznačně dominuje návrh nové cyklostezky od OC Chodov podél Kunratického lesa, Volhy směrem k Šeberovu, kde by se měla napojit na stávající cyklotrasy. Kromě této realizace cyklostezky byly navrženy ještě tři další opatření, které pomohou rozvinout cyklodopravu na Praze 11. Dvě z nich jsou čistě bezpečnostní, jedná se o úpravu přejezdu přes frekventovanou komunikaci Novopetrovická a úpravu podjezdu u křižovatky Opatovská - Novomeského.

Dotaci by měla městská část dostat ještě tento rok. Následovat by mělo pořízení studií provedtelnosti, které budou podkladem pro další rozhodování o investicích.

Dotace je navržena ještě pro tento rok, aby MČ mohla zahájit přípravu co nejdříve. Pořízené studie budou podkladem pro další rozhodování o investicích. Příprava projektové dokumentace se předpokládá s ohledem na možnost budoucího financování ze Státního fondu dopravní ínfrastruktury.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Renovace veřejného osvětlení
15.05.2023

Renovace veřejného osvětlení

V minulém volebním období se spustila obnova veřejného osvětlení na velké části naší městské části. Iniciátorem této rekonstrukce byl náš tehdejší radní Martin Duška.

Parkování snadno a rychle?
21.07.2022

Parkování snadno a rychle?

Pirátské listy Praha 11, léto 2022 – Akorát že vůbec! Po dlouhých letech jsme přistoupili k řešení problematiky parkování jako první. Na našem sídlišti jde o strukturální problém způsobený výstavbou bytových domů v době, kdy...