Další krok k otevření radnice

Další krok k otevření radnice

V prvním zářijovém týdnu se konal již šestý Výbor pro otevřenou radnici a digitalizaci (VORAD). Na programu tentokrát byla především otevřená data a změny jednacích řádů výborů a komisí.

Na téma otevřených dat přišla pohovořit návštěva z ICT Operátora - Tereza Zrnová, koordinátorka OpenDat pro MHMP a Bc. Benedikt Kotmel, projektový manažer. Diskuze se vedla nad využitelností OpenDat a jejich přínosu pro samotný úřad. Jako například vyčištění vlastních registrů od duplicit, zveřejnění informací, aniž by bylo nutné je požadovat skrze Zákon o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb., transparentní zveřejňování dat a možnost vytvořit lepší služby/aplikace pro občany (například aplikace, které Vám prozradí, zda vaši zástupci jsou přítomni na ZMČ a jak hlasují, nebo i aplikace vyhledávající a srovnávající školy, nebo taková, která porovnává výdaje a příjmy dané MČ). V současné době se radnice Prahy 11 bude snažit obsadit pracovní pozici koordinátora OpenDat pro MČ Praha 11, jehož úkolem bude vytvořit interní směrnici úřadu a koordinovat zveřejňování otevřených dat a spolupráce s dalšími městskými částmi. Zároveň na radnici Prahy 11 vzniká nápad na uspořádání akce, na kterou by byli pozváni různí programátoři, kteří by ukázali, jak by data mohla ve formě různých aplikací posloužit veřejnosti.

Druhým velkým tématem byly změny jednacích řádů komisí a výborů. Cílem změn je zpřístupnit jednání veřejnosti a umožnit všem hostům výborů a komisí se vyjádřit k jednotlivým bodům. Komise by tedy nyní měly být veřejně přístupné, pokud nebude existovat závažný důvod k neveřejnému jednání (kromě Bytové komise a Komise sociální a zdravotní, kde jsou projednávány osobní údaje). Pro usnadnění jednání výborů a jejich přehlednost především pro hosty jsme do jednacího řádu nově přidali doporučený postup projednávání bodů, což by mělo umožnit se všem hostům k projednávaným bodům vyjádřit. Abychom mohli zajistit dostatečně prostory pro veřejnost, rozhodli jsme se zavést rezervační systém (pomocí emailu tajemníkovi výboru/komise).

Návrhy na tyto změny byly doporučeny ke schválení Radě městské části (v případě komisí) a Zastupitelstvu městské části Praha 11 (v případě výborů).

Dále byli členové a hosté výboru informování o projektech: CitiVizor (vyplývající z usnesení VORAD z 4. 6. 2019), GIS mapy, participativní rozpočet, Národní síť Zdravých měst.

Odkaz na zápis naleznete ZDE.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

K čemu jsou otevřená data?
11.02.2020

K čemu jsou otevřená data?

Otevřená data jsou v podstatě formátem dat, který je možné strojově číst ze vzdáleného přístupu (jsou umístěny na internetu). V podstatě se může jednat o jakékoliv informace, které úřad má a jsou zveřejnitelné. Nejčastěji se...