Školy na Praze 11 se zapjily do projektu Rozvoj deokratické kultury

Školy na Praze 11 se zapjily do projektu Rozvoj deokratické kultury

Efektivnější práce žákovských parlamentů, zapojení rodičů do školního života nebo inspirativní návštěva demokratických institucí: nejen to přinese jihoměstským základním školám projekt Rozvoj demokratické kultury. Díky finanční podpoře ve výši přesahující 9 milionů korun, které se Praze 11 podařilo získat z Operačního programu Praha – pól růstu, je projekt realizován na všech devíti základních školách zřizovaných městskou částí.

Na základě magistrátní Výzvy č. 51 - Rozvoj vzdělávání v Praze se v druhé polovině loňského roku zapojily jihoměstské základní školy do nového projektu, jehož smyslem je rozvíjet ve školním prostředí demokratickou kulturu. Projekt Rozvoj demokratické kultury na školách se mohl na všech devíti základních školách, kde je zřizovatelem Městská část Praha 11, rozběhnout díky finanční podpoře ve výši 9 004 375 korun z Operačního programu Praha – pól růstu.

Mezi hlavní cíle projektu patří zavedení, případně zvýšení efektivity demokratických institucí škol, zejména žákovských parlamentů a školských rad, a zapojení jednotlivých aktérů do života školy. Finance z operačního programu pak školy využijí i k realizaci vlastních aktivit na poli rozvoje demokratické kultury, posílení komunitní role škol v městské části a podpoře pedagogických pracovníků. „Zhruba před rokem a půl jsem začala zjišťovat, jak by se naše školy mohly do Výzvy č. 51 - Rozvoj vzdělávání v Praze zapojit. Společně s vedením jednotlivých škol jsme se shodli, že chceme posílit rozvoj kompetencí aktérů škol v oblasti demokratické kultury. Následně jsme tedy ohledně projektu zpracovali žádost, kterou posvětilo jihoměstské zastupitelstvo, a podali ji na Magistrát hl. m. Prahy. Aby byla zároveň administrační zátěž pro školy co nejmenší, je příjemcem finanční podpory Městská část Praha 11,” vysvětlila Zuzana Ujhelyiová (Piráti), radní MČ Praha 11 pro školství.

Samotný projekt se rozběhl už v létě loňského roku a realizován bude do června roku 2022. Jeho hlavními výstupy budou nové, resp. aktualizované školní dokumenty, od jednacího řádu školské rady nebo pravidel pro činnost školního parlamentu až po analýzu posunu demokratických kapacit škol a kompetencí školních aktérů. Díky cílené alokaci finančních prostředků na činnost průvodců demokratickou kulturou budou mít školy navíc možnost identifikovat správně své potřeby, vybrat si nástroj pro jejich řešení a realizovat vlastní projekty. Inovačním prvkem je v tomto případě sdílení poznatků z jednotlivých projektů mezi zástupci zapojených škol.

„Projekt Rozvoj demokratické kultury škol v Praze 11 vnímám jako příležitost k posilování demokracie na školách a k otevření konstruktivního dialogu mezi školami a městskou částí, školami navzájem i aktéry uvnitř jednotlivých škol. Díky úspěšné žádosti máme zdroje na to, aby se tito aktéři, mezi něž patří na prvním místě rodiče, žáci a pedagogové, mohli lépe zapojit do života školy. Jak? Žáky podpoříme v tom, aby se naživo učili občanským kompetencím prostřednictvím žákovské samosprávy. Zajistíme také, aby volby zástupců rodičů, učitelů i zřizovatele do školských rad probíhaly na základě informační kampaně, kde přehledně vysvětlíme smysl, náplň práce i limity působnosti školských rad. Týmy jednotlivých škol budou mít také možnost definovat a realizovat projekty rozvíjející demokratickou kulturu podle specifických potřeb dané školy,” dodala Ujhelyiová.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Svěží vítr do jihoměstských škol
10.06.2018

Svěží vítr do jihoměstských škol

“Zřizovatel základních a mateřských škol nemá v úmyslu vyhlašovat konkurzní řízení na pozici ředitele zřizovaných škol.” Tak zní jediná oficiální informace z Úřadu městské části Praha 11 k možnosti vypsání konkurzů na místa pěti z...