Digitalizace a opravy silnic a chodníků

Digitalizace a opravy silnic a chodníků

Co je to vlastně ta digitalizace? Psát něco do počítače a posílat to emaily? Elektronická korespondence již v dnešní době nedostačuje a digitalizací se spíše rozumí napojení systému a automatizace procesů. Jak něco takového může pomoci v oblasti oprav komunikací?

Nově zřízený odbor dopravy při MČ Praha 11 se zapojil do pilotního programu propojení IT systémů městských částí s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy. Nyní začíná práce v terénu, kdy zaměstnanci úřadu budou provádět pasport celého Jižního Města přímo v našich ulicích. Požadavky na opravu i další informace tak zaznamenají rovnou na místě do systému TSK prostřednictvím tabletu. Odpadá tím přeposílání emailů a eliminuje se lidská chyba při přepisování požadavku do systému. Celý projekt pak významně přispěje ke zrychlení procesu oprav a ke spokojenosti chodců a řidičů.

Data mají obíhat a sloužit lidem.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články