Digitalizace a opravy silnic a chodníků

Digitalizace a opravy silnic a chodníků

Co je to vlastně ta digitalizace? Psát něco do počítače a posílat to emaily? Elektronická korespondence již v dnešní době nedostačuje a digitalizací se spíše rozumí napojení systému a automatizace procesů. Jak něco takového může pomoci v oblasti oprav komunikací?

Nově zřízený odbor dopravy při MČ Praha 11 se zapojil do pilotního programu propojení IT systémů městských částí s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy. Nyní začíná práce v terénu, kdy zaměstnanci úřadu budou provádět pasport celého Jižního Města přímo v našich ulicích. Požadavky na opravu i další informace tak zaznamenají rovnou na místě do systému TSK prostřednictvím tabletu. Odpadá tím přeposílání emailů a eliminuje se lidská chyba při přepisování požadavku do systému. Celý projekt pak významně přispěje ke zrychlení procesu oprav a ke spokojenosti chodců a řidičů.

Data mají obíhat a sloužit lidem.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Posíláme modemy do jihoměstských rodin
12.11.2020

Posíláme modemy do jihoměstských rodin

Od počátku přechodu na distanční výuku jsme shromažďovali požadavky našich škol. Ředitelky a ředitele jsem požádala, aby oslovili rodiče a ověřili možnosti internetového připojení z jejich domovů. Na základě získaných informací se naše městská část...