Podporujeme zapojení cizinců do naší společnosti

Podporujeme zapojení cizinců do naší společnosti

Městská část už po páté žádá o dotaci v Projektech obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni. Projekt na městské části běží od roku 2016 s názvem Integrace cizinců v MČ Praha 11. Cílem projektu je zapojovat cizince, učit je náš jazyk, ale i naše zvyklosti. Největší část tohoto projektu se pak rozvíjí v našich školách a školkách, protože právě zde můžeme děti, ale i jejich rodiče efektivně zapojit. Zároveň se městská část snaží rozvíjet integraci i v oblasti kulturního vyžití. A co všechno projekt obsahoval v loňském roce a co bude obsahovat letos?

V roce 2019 se celý projekt skládal ze tří hlavních podprojektů a to: Dialog kultur – celoroční integrační projekt z oblasti kultury, umění a vzdělávacích programů zajišťovalo Kulturní Jižní Město, o.p.s.; Výuka českého jazyka pro děti cizince v MŠ a ZŠ v Praze 11 – celoroční výuka ČJ pro děti s odlišným mateřským jazykem v 5 školkách a 2 základních školách; Zájmový útvar “Cizinci jsou kamarádi” – celoroční kroužek v jedné z našich základních škol.

Výuku ČJ pro děti cizince zajišťovalo 5 mateřských škol a 2 základní školy po dobu celého školního roku. Školy si samy určily, kolik hodin potřebují odučit, celkově se jednalo o 3-13 odučených hodin týdně. Například ZŠ Pošepného nám. otevřela během letních prázdin letní intenzivní kurz českého jazyka pro žáky – cizince z celé městské části Praha 11.

Zájmový útvar “Cizinci jsou kamarádi” otevřela ZŠ Mikulova. Jde o kroužek, kde se žáci cizinci společně s českými žáky věnují poznávání jednotlivých zemí a kultur, výuce ČJ, rozvíjení slovní zásoby apod. Žáci si během školního roku připravují kulturní vystoupení pro spolužáky i rodiče v prosinci a výstavu v prosinci a červnu.

Městská část Praha 11 bude i v roce 2020 žádat ministerstvo vnitra o podporu svého projetu. K již tradičním (výše zmiňovaným) podprojektům byly připojeny další 4 podprojekty: Překlady školních dokumentů; Terénní pracovník pro vietnamskou menšinu na MČ Praha 11; Analýza potřeb cizinců na území MČ Praha 11; Informační servis pro cizince na MČ Praha 11.

Podporujeme integraci cizinců a snažíme se jim zjednodušit přechod do majoritní společnosti.

Zdroj ZDE

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Schválím rozpočet, když…
26.02.2022

Schválím rozpočet, když…

Praha, 26. února 2022 – Podmiňovat schválení rozpočtu jednou konkrétní investiční akcí považujeme jako Piráti za nepřípustné, ale i z takovým jednáím se ze strany některých zastupitelů městské části Praha 11 můžete setkat.

Návrat „démona“ zvaného Vestec
22.01.2020

Návrat „démona“ zvaného Vestec

Děkuji Vám za upozornění na další ze štvavých, lživých a populistických kampaní Hnutí pro Prahu 11. O celé situaci kolem Vestce jsme Vás informovali článkem na webových stránkách MČ, který vyjde i v Klíči.