Zápisy do ZŠ pro školní rok 2021/22 - elektronicky

Zápisy do ZŠ pro školní rok 2021/22 - elektronicky

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou dle doporučení MŠMT v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021 a organizace bude přizpůsobena tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

Letos spouštíme ve spolupráci s hl. městem Praha pilotní projekt elektronického systému zápisů do základních škol.

Žádost o přijetí vygenerujete ZDE

Aplikace bude otevřena až 24. března 2021. Registraci bude možné provést od 1. dubna 2021!

Hlavní úlohou tohoto systému je zajistit transparentnost zápisů do základních škol zřizovaných městem a zjednodušit jeho průběh. Vedle tohoto poslání systém umožňuje snížit administrativní složitost zápisů a poskytuje zpětnou vazbu pro město i veřejnost.

✅ Jak vygenerovat žádost o přijetí? ✅ Jak odevzdat vyplněnou žádost do zvolené základní školy? ✅ Jak probíhá přijímací řízení? ✅ Jaká jsou kritéria pro stanovení přijetí dětí?

To vše najdete na webových stránkách městské části Prahy 11, včetně seznamu škol a odkazů na webové stránky základních škol.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Posíláme modemy do jihoměstských rodin
12.11.2020

Posíláme modemy do jihoměstských rodin

Od počátku přechodu na distanční výuku jsme shromažďovali požadavky našich škol. Ředitelky a ředitele jsem požádala, aby oslovili rodiče a ověřili možnosti internetového připojení z jejich domovů. Na základě získaných informací se naše městská část...

Digitalizace a opravy silnic a chodníků
21.05.2021

Digitalizace a opravy silnic a chodníků

Co je to vlastně ta digitalizace? Psát něco do počítače a posílat to emaily? Elektronická korespondence již v dnešní době nedostačuje a digitalizací se spíše rozumí napojení systému a automatizace procesů. Jak něco takového může...