Schůzka zastupitelského klubu Pirátů se zástupci Hamr sport

Schůzka zastupitelského klubu Pirátů se zástupci Hamr sport

Po delší době se znovu otevírá otázka projektu Hamr u Milíčovského lesa, tedy otázka “práva stavby” navrhovaného projektu sportovního areálu.

Společnost Hamr sport má v současné chvíli v této lokalitě právo stavby na jiný, menší objekt, kde by ale neměli zajištěnu návratnost investice. Proto žádají o udělení práva stavby na nový projekt, který by byl zcela využit jako sportovní areál, původní objekt by měl sloužil z velké části jako skladiště.

Na finální podobě nového projektu se bude následně pracovat a počítá se přitom i s diskusí se zástupci společenství vlastníků jednotek z dotčené oblasti.

V minulém týdnu proběhla veřejnosti přístupná schůzka mezi zástupci Hamru a zastupitelským klubem Piráti Praha 11. Tento týden pak následovalo jednání mezi Hamr sportem a SVJ v dotčené oblasti pořádané radnicí MČ Praha 11. Na obou schůzkách padaly obdobné dotazy.

Rozhodování, zda Hamr jako zastupitelský klub podpoříme nebylo snadné. Vítáme snahu rozšířit možnosti sportovního vyžití občanů naší městské části, zároveň jsme ale k tomuto projektu měli několik zásadních výhrad. Proto jsme se po dohodě se zástupci společnosti Hamr sport rozhodli zápis ze schůzky se zastupitelským klubem detailně rozepsat do článku a zveřejnit spolu s jejich prezentací shrnující historii a představující připravovaný projekt. Věříme, že tak spoluobčané lépe porozumí celé problematice a budou si moci lépe utvořit vlastní názor.

Setkání Pirátů Praha 11 a zástupců Hamr sport – 2. 10. 2019

Prezentace se shrnutím projektu – historie (Hamr byl osloven partnerem 2010, nakonec projekt odkoupili 2013. Projekt předělali, ale po volbách se nelíbil, tak jej předělali znova podle požadavků tehdejšího starosty Štylera – jedná se tedy o 3. projekt.). Již v roce 2013 byla uzavřena s „Červenou školou“ smlouva o užívání, po změně ředitele byla smlouva uzavřena znovu. Hamr sport již 6 let platí na pozemku nájem a udržuje jej. Chtějí finální rozhodnutí.

Velikost haly v původním projektu byla snesitelnější. Výška nerespektuje klesající zástavbu.

Původní hala byla jen pro tenis. Její velká část byla určena pro prodej a skladování. Aby byl projekt pouze sportovní, výdělečný a dostatečně odstíněný vznikl nový projekt. Dalším argumentem pro výšku je odstínění hluku a světelného smogu ze sportovišť.

V diskuzi vznikl podnět na zahloubení alespoň na výšku stávajících budov, to je nutné prověřit u projektantů a zjistit investiční náklady.

Zhuštění dopravy:

Zhuštění dopravy je faktem, nutno je však říct, že mimo dobu začátku výuky je lokalita velmi klidná. Vjezd bude pouze z Exnárovi ulice.

Zelená střecha:

Rádi by alespoň část střechy měli zelenou a přístupnou – například na cvičení jógy. Prozatím nemají vyřešeno jakou formou. Kolektory či solární panely by byly spíše blíž ke škole na obslužné vyšší budově.

Parkoviště pro kola a koloběžky:

Ano, je s tím počítáno.

Parkování o víkendu:

Z jiných projektů (Záběhlice) ze zkušenosti je parkování na místě určeném pro obsluhu objektu cca 30% obsazené „neúčastníky“. V projektu je maximální množství parkovacích míst, které jim odbor životního prostředí dovolí. Autobusy budou k areálu přijíždět především v průběhu letních prázdnin, kdy se pořádají turnaje (v současné době jsou to pouze dva florbalové turnaje, které se konají v celé Praze).

Vytápění:

Ze smlouvy o Právu stavby strana 2. čl. II. odst. 2 bod f) je zřejmá naše povinnost vyhotovit a předložit MČ P11 „energetický posudek“, který určí způsob pokrytí energetických ztrát (nejen topení, ale i chlazení). Tato povinnost je dána i ze zákona / vyhlášky tz., že v rámci stavebního řízení musíme toto posouzení předložit. My to navíc máme i ve smlouvě.

Výhody pro obyvatele Prahy 11

Se školou je uzavřena smlouva. V případě aktivity radnice je možnost vyjednat i pro další školy. V jiných MČ jsou děti, které jsou členy SK HAMR podporovány radnicí. Pro dospělé se nic podobného neplánuje, pouze na žádost radnice.

Jiné lokality:

Vyhovujících lokalit v Praze je málo.

Zahloubené parkoviště:

Ekonomika současného projektu je naplánovaná s vratností na 15 let (přičemž nepočítáme již zaplacený nájem) a majitelé by ručili vším, co mají.

Jsou ve Vašich sportovištích všude stejné ceny:

Ano, pouze ve Štěrboholech jsou nižší vzhledem k lokalitě.

Světelný smog:

Bude odcloněn halou. Na parkovištích mají speciální lampy, které svítí opravu „do země“ bez náklonu a po uzavření areálu se vypínají.

Výhled současných obyvatel do zeleně:

Popínavé rostliny na budově.

Přístup do Milíčovského lesa:

Požadavek na kvalitní přechod (možná světelný) – možno řešit v rámci stavebního řízení. Víkendový provoz je nižší – ráno příjezd na turnaj, večer odjezd.

Čím je možné území zastavět:

Dnes pouze sportovištěm. Pokud vejde v platnost Metropolitní plán, bude území možné zastavět obytnými budovami.

Přístup z Červené školy:

Připraven přístup, se kterým je počítáno z objektu tělocvičen – tedy „suchou nohou“.

Řešení vodního režimu:

Vytvoření retenčních nádrží a pouštění vody v době sucha do Milíčovských rybníků.

Venkovní koupaliště

Možnost umístění venkovního koupaliště zvažují – jsou to ale podstatné investiční a provozní náklady. Navíc to do území přinese více lidí a více hluku.

Otáčení autobusu

Na parkoviště přijede např. při odvozu dětí na výlety nebo školy v přírodě. V případě nutnosti krátkodobě vyblokují pro tento účel část parkoviště.

Ke stažení prezentace od zástupců Hamr sport: 2019-10-08-hamr.pdf

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články