Informace k odměně poradců na MČ Praha 11

Informace k odměně poradců na MČ Praha 11

Koalice Městské části Praha 11 složená ze zástupců České pirátské strany, ANO 2011, TOP 09 - STAN a ODS se dohodla, že každá koaliční strana má nárok na využití služeb odborného poradce. Na základě této dohody přijala dne 11. 3. 2019 Rada městské části Praha 11 usnesení “Rozpočtové opatření č. 13/19 - přesun finančních prostředků na krytí výdajů spojených s poradenskými smlouvami”. Maximální měsíční částka, kterou může každý koaliční klub měsíčně na expertní a poradenské služby, je ohraničena částkou třicet tisíc korun českých. Přičemž každý poradce musí kromě činností odpovídajícím smluvnímu vztahu odevzdávat také měsíční výkaz práce.

Smlouvy jsou uzavřeny na dobu neurčitou a obě strany mají možnost odstoupit od smlouvy či smlouvu vypovědět a to bez výpovědní lhůty. Piráti Praha 11 využívají tyto prostředky na poradenské služby odborníků, kteří mají pomoci v těch oblastech, které je aktuálně nutné řešit. Je pro nás důležité znát názory odborníků, o které se můžeme opřít a kteří nám nabídnou jiný nezaujatý pohled na řešení problémů v dané situaci. Dále se částku chystáme využívat na odměňování lidí, kteří pro nás a pro městskou část reálně pracují - zpracovávají materiály, nabízejí fundované názory na dané problematiky apod.

Komunikaci radnice s občany vnímáme jako velice důležitý prvek transparentnosti, se kterou měla radnice MČ Praha 11 v minulých letech z našeho pohledu veliký problém. Proto jsme se rozhodli využívat služeb odborníka v oblasti styku s veřejností. Naším cílem je především veřejnosti otevřená a zcela transparentní radnice.

V dubnu 2019 proto Česká pirátská strana vynaložila částku odpovídající maximálnímu měsíčnímu expertovnému na odměnu nezávislého experta v oblasti PR a komunikace. Ten připravuje Koncept komunikační strategie MČ Prahy 11 na období 2019 – 2022. Kromě koncepce komunikační strategie se poradce zabývá vylepšením interní komunikace na úřadě, prezentací na sociálních sítích, zajištěním jednotného vizuálního stylu při prezentaci MČ Praha 11, koordinací veřejných setkání a dalšími aktivitami, které povedou k efektivnější komunikaci MČ Praha 11 s občany i zástupci médií.

Smlouva na poradenskou činnost v oblasti PR (MCP11/19/020103/OKS/Dud) je řádně zapsána v registru smluv a uvedená hodnota smlouvy (1,8 milionu) odpovídá dle zákona odměně cca 5 let práce. Reálná smluvní odměna uvedená ve smlouvě odpovídá částce 30 tisíc Kč/měsíc.

MS ODS Praha 11 se k celé záležitosti vyjádřila ZDE.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články