Projednávané záměry v nouzovém stavu s online živým přenosem

Projednávané záměry v nouzovém stavu s online živým přenosem

Dne 28.4. od 17:30 hodin proběhl 13. Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí. Z důvodu přetrvávajícího nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR, byl výbor předsedkyní svolán jako neveřejný a to v souladu s doporučením usnesení vlády č. 388, která ukládá povinnost dodržovat vzájemné odstupy 2 m . S touto formou jsem souhlasil jen za předpokladu, že bude zveřejněn videozáznam z jednání výboru. Tato podmínka byla dodržena a dokonce byl výbor v reálném čase živě přenášen na youtube MČ Praha 11. Na výboru jsme projednávali dva záměry, ke kterým jsme přijali několik usnesení:

Bytový dům Ovčárna je záměr výstavby soukromého investora na území Jižní Město II v ulici Gregorova. Vzhledem k problematice parkování v této oblasti, výbor doporučil, aby výstavba byla projednávána znovu až po vyhotovení dopravních studií. Zároveň bylo doporučeno, aby proběhlo veřejné projednávání celého stavebního záměru a to nejen na některém z dalších jednání výboru, ale i samostatně s investorem. Dál výbor řešil navýšení kapacity parkovacích míst v projektu a náhradu vodního prvku. Současný vodní prvek využívá pitnou vodu, ten nový by měl využívat dešťovou. V ideálním případě by, dle mého názoru, měl být projekt o dvě patra zahlouben (jedno patro garáží navíc a jedno patro na celkové snížení). Tím by se celý projekt dostal na 7-8 nadzemních pater, což je dáno sklonem terénu. Materiály k projednávanému záměru ZDE

Druhým projednávaným bodem byl Park Háje - domov pro seniory na území Jižního Města i v ulici K Milíčovu. Výbor konstatoval, že s předloženým návrhem nesouhlasí. Tato stavba nekoresponduje s okolní zástavbou, navíc navrhovaná budova zastavuje téměř celý pozemek. Materiály k projednávanému záměru ZDE

Na závěr bych jen dodal, že z důvodu fyzické nepřítomnosti občanů na jednání výboru, nebyla přijata žádná konečná usnesení a v dalších krocích bude zorganizováno veřejné jednání s občany.

Josef Kocourek

Odkaz na záznam z jednání výboru naleznete ZDE

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

K čemu jsou otevřená data?
11.02.2020

K čemu jsou otevřená data?

Otevřená data jsou v podstatě formátem dat, který je možné strojově číst ze vzdáleného přístupu (jsou umístěny na internetu). V podstatě se může jednat o jakékoliv informace, které úřad má a jsou zveřejnitelné. Nejčastěji se...