Výstavba veřejného venkovního koupaliště na Praze 11 je reálná

Výstavba veřejného venkovního koupaliště na Praze 11 je reálná

“Jižní Město si 40 let od svého vzniku zasluhuje otevřít diskusi o vzniku veřejného koupaliště. Piráti chtějí být iniciátorem této diskuse s cílem nalezení vhodného pozemku a zahájení realizace vedoucí k jeho vybudování.” citace z volebního programu Pirátů Prahy 11

Snažíme se naplňovat náš volební program, také proto na jaře roku 2019 nová rada MČ Praha 11 deklarovala, že prověří možnost vybudování veřejného venkovního koupaliště na Praze 11. V létě započali přípravné práce a na podzim roku 2019 vznikla na půdě radnice oficiální pracovní skupina MČ Praha 11 složená ze zástupců všech politických stran a vytipovala několik vhodných lokalit. Ty následně na dalších zasedáních postupně prověřovala a hodnotila s tím, že ze všech možných variant vyšla jako nejvhodnější lokalita v blízkosti areálu Jedenáctka Vodní svět u ulice Mírového hnutí. Hlavními důvody byly scelené pozemky ve vlastnictví hlavního města Prahy a ve svěřené správě MČ Praha 11, soulad možné stavby s platným územním plánem, dobrá dopravní dostupnost městskou i individuální dopravou, sousedství s cyklostezkou, dostupnost inženýrských síti na hranici území apod.

Dalším krokem bylo zadání pro vypracování Studie proveditelnosti. Jedná se o odborné prověření, zda je tato lokalita vhodná pro umístění uvažovaného areálu, v jakém rozsahu a za jakých podmínek. Jedním z parametrů byla i dostatečná kapacita areálu, která by měla převýšit více jak 2000 návštěvníků. Studii proveditelnosti nakonec zpracoval na přelomu roku 2020 a 2021 ateliér A8000, který poskytl nejvýhodnější nabídku s fantastickým výsledkem. Naše očekávání se potvrdila a můžeme tak říct, že uvažovaná lokalita je vhodná pro vybudování plnohodnotného venkovního vodního areálu.

Nyní jsme na začátku projektu, ale chceme udělat vše pro to, abychom mohli brzy začít stavět. V první fázi však budeme muset získat územní a stavební povolení. Součástí plánovaného koupaliště jsou navrženy kromě 25 metrového bazénu i zábavní prvky - tobogány, divoká řeka, brouzdaliště, skluzavky a jiné vodní atrakce. Samozřejmostí je také odpočinková zóna, občerstvení, převlékací kabiny atd. Velmi rádi bychom na Praze 11 navázali na historické venkovní koupaliště z 30. let minulého století tzv. „Plivátko“, které si mnozí z nás ještě pamatujeme z oblasti Roztyl. To však vzalo za své kvůli výstavbě dálnice D1 a metra linky C.

Čeká nás ještě dlouhá cesta, ale pevně věřím, že se podaří v horizontu nejbližších let na Praze 11 veřejné venkovní koupaliště vybudovat. Jižní Město a jeho obyvatelé si jej po více než 45 letech více než zaslouží.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články