Výstavba prodejny Lidl - stanovisko k dopravě a parkování

05. 11. 2021
Výstavba prodejny Lidl - stanovisko k dopravě a parkování

Praha 5. listopadu 2021Samotný záměr postavit prodejnu a rozšířit místní nabídku by jednoznačně mohl být přínosem pro MČ. Musí být ale kvalitně vyřešena okolní doprava a náhrada zaniklých parkovacích míst, v tomto směru očekáváme, že povedeme s investorem ještě další konstruktivní jednání.

Výstavba prodejny Lidl u křižovatky Mírového hnutí a Ke Stáčírně je plánována na ploše stávajících placených parkovacích stání. Vzhledem k faktu, že by prodejna měla vzniknout na současném parkovišti, je nahrazení všech stávajících parkovacích míst nepřekročitelnou podmínkou naší městské části (MČ). Možným řešením je výstavba parkovacího domu u ulice Hekrova, který by byl následně předán do péče městské části. Počítá se s tím, že by parkovací dům byl rozdělený na dvě části, z nichž jedna by sloužila potřebám prodejny.

Ohledně konkrétního návrhu provedení parkovacího domu… dům by měl dva oddělené vjezdy, jeden z ulice Mírového hnutí pro zákazníky prodejny, druhý by byl právě ze zmiňované ulice Hekrova. Vjezdy by byly stavebně oddělené. Městská část by měla v rámci participační smlouvy s developerem získat celkem 246 parkovacích míst do své správy.Současné parkoviště je totiž v soukromých rukou a MČ nemá žádné nástroje pro tvorbu nájemní a cenové politiky. To by se převedením domu na MČ změnilo. Parkovací dům by tedy mohl sloužit obyvatelům panelových domů podél ulice Brechtova a Hekrova, a nikoliv pro uskladnění firemních dodávek a karavanů, jak je tomu teď. Odvětrání parkovacího domu by bylo směřováno k prodejně, tedy pryč od panelových domů.

Vznik prodejny by měl i přímý dopad na zmíněnou přilehlou křižovatku. Proto jsme požádali o jeho zahrnutí do dopravní studie Chodov sever, ve které (i bez tohoto záměru) vycházel stávající provoz na hranici své kapacity. Dále jsme doporučili, aby byl výjezd na ulici Mírového hnutí doplněn o samostatný pravý odbočovací pruh. Považujeme výjezd pro jeho blízkost ke křižovatce za konfliktní a bude způsobovat problémy s odbočováním doleva. Posledním požadavkem z hlediska dopravy byla stavebně oddělená cyklo-integrace v okolí prodejny.

Samotný záměr postavit prodejnu a rozšířit místní nabídku by jednoznačně mohl být přínosem pro MČ. Musí být ale kvalitně vyřešena okolní doprava a náhrada zaniklých parkovacích míst, v tomto směru očekáváme, že povedeme s investorem ještě další konstruktivní jednání.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Postřeh ke schválené kontribuci
28.02.2022

Postřeh ke schválené kontribuci

Praha, 28. února 2022 – Na konci ledna byl na zastupitelstvu hl. m. Prahy schválen dokument s názvem “Metodika spoluúčasti investorů”, který stanovuje, jakou měrou by se soukromí investoři měli finančně podílet například na budování...

Budoucnost Metropolitního plánu a postup Prahy 11
29.04.2021

Budoucnost Metropolitního plánu a postup Prahy 11

I nás na Jižním Městě zajímá jaká je budoucnost městského plánování v Praze, která samozřejmě ovlivní do jisté míry každého z nás. Metropolitní plán hlavního města Prahy je nová koncepce obsahující nový přístup k plánování...

Přestavby výměníkové stanice a trafostanice
04.12.2020

Přestavby výměníkové stanice a trafostanice

Téměř v jednu chvíli se sešly na stole vedení městské části Praha 11 dvě záležitosti týkající se přestavby bývalé kotelny a přestavby bývalé trafostanice. Respektive dopis s prosbou o jednání ve věci stavebního povolení na...