Liknavost Rady MČ Praha 11 ve věci územní studie Opatov - Na Jelenách napravují Piráti

Liknavost Rady MČ Praha 11 ve věci územní studie Opatov - Na Jelenách napravují Piráti

Dne 6. 12. 2018 na svém jednání zastupitelé MČ Praha 11 uložili Radě, aby jménem naší městské části zaslala žádost na Magistrát hl.m. Prahy, ve které požádá o prodloužení termínu pro podávání připomínek k návrhu územní studie Opatov - Na Jelenách. Rada se však svého úkolu chopila liknavě. V současné chvíli totiž stále platí, že připomínky je možné podávat jen do 7.1, což většina zastupitelů napříč politickým spektrem považuje za velmi krátké období, vzhledem k důležitosti celého dokumentu a nadcházejícímu svátečnímu období. Proto zastupitelé navrhli prodloužit termín připomínkování do konce února.

13.12.2018 se v prostorách Magistrátu hl.m. Prahy konala veřejná prezentace územní studie Opatov - Na Jelenách, během které se hosté z řad zastupitelů MČ Praha 11 dotazovali pořizovatele, tedy Odboru územního rozhvoje MHMP, zda-li je možné termín pro připomínkování studie prodloužit v souladu se žádostí Rady MČ Praha 11, kterou pověřilo Zastupitelstvo. K nemilému překvapení všech přítomných občanů Prahy 11 však přišla absurdní reakce přednášejícího, který o žádosti o posunutí termínu nic nevěděl a žádný podnět z Jižního Města prý nedostal. Přítomný radní MČ Praha 11 pro územní rozvoj, Ing. Urbánek k tomu nic neřekl. Z celé situace bylo jasné, že Rada na magistrát žádost o prodloužení termínu neposlala. A to bylo týden po zasedání Zastupitelstva, během kterého byla Rada MČ Praha 11 zasláním žádosti pověřena.

Teprve na veřejném projednání na územní MČ Praha 11, které proběhlo 18.12, jsme se z úst starosty Jiravy dozvěděli, že Rada konečně podala žádost na magistrát. Pan Jirava zároveň dodal, že podle názoru magistrátních úředníků bude posunutí termínu problematické.

Piráti z Jižního Města takovéto jednání dosluhující Rady MČ Praha 11 považují za neseriózní a neprofesionální. Proto jsme vzali iniciativu do svých rukou a sami kontaktovali magistrát ohledně prodloužení termínu. Nejdříve jsme se obrátili na legislativní a právní odbor magistrátu s dotazem, zda-li je prodloužení termínu ze zákona možné. Od pana JUDr. Tomáše Havla, Ph.D., ředitele legislativního a právního odboru, jsme dostali vyjádření, že “pořizovatel může upravit proces projednávání územní studie podle svého uvážení. Prodloužení termínu k projednání územní studie Opatov – Na Jelenách je tak plně na uvážení pořizovatele této studie, na kterého se lze zcela jistě obrátit (odbor UZR MHMP).” Na základě toho předseda jihoměstských Pirátů Jiří Dohnal v souladu s vyjádřením Zastupitelstva MČ Praha 11 zaslal řediteli odboru územního rozvoje MHMP Ing. Martinovi Čemusovi žádost o prodložení termínu pro podávání připomínek k návrhu územní studie Opatov - Na Jelenách do 28.2.2019.

Podklady k územní studii: http://bit.ly/studie_opatov-na_jelenach

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Postřeh ke schválené kontribuci
28.02.2022

Postřeh ke schválené kontribuci

Praha, 28. února 2022 – Na konci ledna byl na zastupitelstvu hl. m. Prahy schválen dokument s názvem “Metodika spoluúčasti investorů”, který stanovuje, jakou měrou by se soukromí investoři měli finančně podílet například na budování...

Budoucnost Metropolitního plánu a postup Prahy 11
29.04.2021

Budoucnost Metropolitního plánu a postup Prahy 11

I nás na Jižním Městě zajímá jaká je budoucnost městského plánování v Praze, která samozřejmě ovlivní do jisté míry každého z nás. Metropolitní plán hlavního města Prahy je nová koncepce obsahující nový přístup k plánování...