Kdy se MŠ Madolinka dočká funkčního vjezdu?

21. 09. 2021
Kdy se MŠ Madolinka dočká funkčního vjezdu?

Jak “efektivně” funguje odbor správy majetku pod vedením místostarosty Ondřeje Prokopa (majetek a investice, ANO) krásně ilustruje nefunkční vjezd do mateřské školy Mandolinka. Její ředitelka již dva roky marně žádá odbor správy majetku v gesci pana místostarosty Ondřeje Prokopa o vyřešení velmi nepříjemné situace vjezdu do areálu, který komplikuje provoz samotné školky.

Před vjezdem do zahrady stále parkují auta, dopravní situace je nepřehledná, pro údržbu budov je komplikované dostat se na školní zahradu a v případě nehody mohou být děti ohroženy na zdraví. Zároveň celá situace školce komplikuje zásobování a i případný vjezd vozidel integrovaného záchranného systému do areálu.

Ředitelka MŠ Madolinka volá po nezbytné místní úpravě provozu a úpravě obrubníku stále marně.Odbor správy majetku v gesci místostarosty Ondřeje Prokopa (ANO) nekoná. Přitom za dopravu je vše vyřešené a schválené už rok!

Paní ředitelka udělala ze své pozice maximum. Dne 2. 9. 2019 požádala oficiální cestou Odbor správy majetku, oddělení dopravy a silniční správní úřad o stanovení změny z místní úpravy provozu na pozemní komunikaci. Vedení mateřské školy požadovalo umístění značky zákaz parkování nebo jiného značení před vjezdová vrata do MŠ a úpravu silničního obrubníku pro vjezd na zahradu. Současně zajistilo odborné vyjádření firmy PERITAS s.r.o. a přiložilo jej ke své žádosti.

** Zákaz vjezdu je zbytečný

“Po nástupu do funkce radní pro školství Prahy 11 jsem objížděla všechny školy a seznamovala se s jejich situací. Vedení škol jsem vyzvala, ať na mě směřuje připomínky ke zřizovateli. Lucie Havlíková, ředitelka MŠ Madolinka, mě tehdy informovala o tomto problému. Její žádost jsem považovala za opodstatněnou a zároveň mi bylo jasné, že bude muset projít administrativním kolečkem.”, komentuje situaci Zuzana Ujhelyiová. Ve věci dopravního značení doporučil OSM umístit na vjezdová vrata tabulku s textem: „Pozor vjezd“ a zároveň označil umístění svislého či vodorovného dopravního značení za nadbytečné. Ve věci úpravy silničního obrubníku OSM zajistil vyjádření Krajského policejního ředitelství hl. m. Prahy, Technické správy komunikací hl. m. Prahy a JMM a.s. a dne 26. 10. 2020 vydal Odbor správy majetku, oddělení dopravy a silniční správní úřad rozhodnutí a povolil připojení komunikace (úpravu obrubníku).

** Běh na dlouhou trať

Uplynul téměř rok od vydání rozhodnutí a nic se neděje. Není to poprvé, kdy se řešení změn u objektů našich škol odkládá. Vedení škol a všichni rodiče si jistě přejí, aby okolí budov, kde se vzdělávají jejich děti, bylo klidné a zároveň, aby byl v případě potřeby zajištěný rychlý přístup vozidel Integrovaného záchranného systému. Upravený vjezd hodlá MŠ využívat k hospodářské údržbě objektu. Nejdůležitější je ale především zajistit bezpečnost dětí ze dvou mateřských škol, které se nacházejí na stejné komunikaci (vedle MŠ Madolinka sídlí MŠ Modletická) a zamezit parkování aut, která blokují vjezd do školní zahrady.

Přitom se jedná o téměř kosmetickou úpravu - snížení obrubníku (cca 12 cm) u brány vjezdu. Můžeme se jen ptát, jak odbor vedený místostarostou Prokopem, který nezvládne vyřešit taktovou banalitu může efektivně a profesionálně koordinovat tak velkou investici jako je Sandra.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Správa školských budov
09.07.2021

Správa školských budov

Po podpisu koaliční smlouvy jsme se domnívali, že s partnery sdílíme stejné cíle a hodnoty, a shodli jsme se na tom, že gesce školství, jejíž působnost se dotýká různých odborů, má prioritu. Poslání Odboru školství...