Začala rekonstrukce stanice metra Opatov

Začala rekonstrukce stanice metra Opatov

Po téměř 12 letech příprav se projekt rekonstrukce stanice posunul od fáze realizace. Samotná stavba se spustila ještě koncem roku 2019 i díky práci našim úředníkům z oddělení dopravy, kteří odstranili poslední byrokratické překážky. Staveniště je umístěno na plochách před vestibulem metra směrem k Centrálnímu parku. Během přípravy projektu jsme vyjednali zachování pěších tras v maximální možné míře s ohledem na bezpečnost chodců v kontextu těžké nákladní dopravy. Přesto prosíme občany, aby dbali zvýšené pozornosti při pohybu u zásobovací trasy podél objektu Zahrady Opatov.

Oproti původnímu plánu, bude stanice metra několik víkendových dnů uzavřena. Očekávají se dva víkendy v únoru a březnu 2020. Přesná data nebyla v době psaní tohoto textu k dispozici. Bude záležet na postupu prací zejména na instalaci hydroizolace. Dopravní podnik bude v předstihu informovat cestující přímo v rozhlase metra a pomocí informačních cedulí. Uzavírky stanice budou plánovány tak, aby v co nejmenší míře postihly cestující.

Velká část oprav se týká technologie a konstrukce stanice. Bude odkryta zemina až ke stropní desce a položena nová hydroizolace. Po letech provozu již totiž docházelo k průsakům vody. Další částí bude výměna vzduchotechniky a kabelového vedení.

Cestující poznají renovované nástupiště stanice. Budou očištěny a opraveny obkladové dlaždice. Stanice získá nové podhledy a osvětlení. Celkově by měla být přívětivější a prosvětlenější. Architektonickou stránku projektu již povede nová architektka pražského metra Anna Švarc. Během slavnostního zahájení rekonstrukce jsme se shodli na potřebě citlivé rekonstrukce, která zachová původní umělecký záměr stanice.

Hlavní změna bude vybudování dvou výtahů. Metro Opatov bude konečně bezbariérové, čímž pro lidi s pohybovým omezením vznikne prakticky nová stanice metra. Vozíčkáři, staří lidé s pohybovými obtížemi, nebo rodiče s kočárky se po letech konečně dočkají potřebné změny. Další novinkou budou akustické majáčky, které pomáhají orientaci pro nevidomé cestující.

Pokud nedojde k zásadním problémům, bude rekonstrukce dokončena na přelomu léta/podzimu roku 2020. Po dokončení bude Praha 11 mít všechny stanice metra bezbariérové. Projekt za téměř 276 milionů korun do stanice metra Opatov přinese vzhled a provozní technologie, které odpovídají dopravní stavbě 21. století.

Rekonstrukce metra Opatov Architektka Anna Švarc dohlížející na vizuální podobu nových stanic metra D a rekonstrukci metra Opatov.

Rekonstrukce metra Opatov Slavnostního zahájení stavby se zůčastnil i náměstek pro dopravu Adam Scheinher.

Rekonstrukce metra Opatov Grafitty vytvořené ve spolupráci s Proxima Sociale na oplocení stavby metra.

Rekonstrukce metra Opatov Začátek demontáže podhledů.

Rekonstrukce metra Opatov Demontáž podhledů.

Rekonstrukce metra Opatov Demontáž podhledů.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články