Budoucnost Metropolitního plánu a postup Prahy 11

Budoucnost Metropolitního plánu a postup Prahy 11

I nás na Jižním Městě zajímá jaká je budoucnost městského plánování v Praze, která samozřejmě ovlivní do jisté míry každého z nás. Metropolitní plán hlavního města Prahy je nová koncepce obsahující nový přístup k plánování a rozvoji hlavníhi města.

V minulém týdnu proběhla k tomuto tématu na Magistrátu hlavního města Prahy schůzka se zástupci Pirátů z městské části Praha 11, které se zúčastnili i starosta Jiří Dohnal a místopředseda výboru pro územní rozvoj a životní prostředí Josef Kocourek. Za Magistrát byli přítomni Ing. arch. Filip Foglar, vedoucí sekretariátu náměstka primátora hl. m. Prahy doc. Ing. arch. Petra Hlaváčka a Ing. arch. Kristýna Lhotecká, asistentka náměstka primátora hl. m. Prahy arch. Petra Hlaváčka.

Pro nás je ve vztahu k Metropolitnímu plánu zásadní především otázka ochrany stabilizovaného území a řešení ochrany stávající zeleně oproti platnému územnímu plánu. Metropolitní plán totiž výstavbu v území reguluje jinými prostředky než stávající územní plán. Rozvoj území je regulován primárně podle stávající struktury území, charakteru dané lokality a pomocí stávající výškové hladiny. Naopak funkční využití území již nehraje takovou roli.

Jiří Dohnal s Josefem Kocourkem se zajímali o to, jak se změna pravidel projeví na možnostech zástavby v lokalitách Jižního Města a požádali o prezentaci na konkrétních příkladech ploch.

Podle harmonogramu by na přelomu letošního roku mělo dojít ke zveřejnění Metropolitního plánu a započetí jeho veřejného projednávání, což bude poslední příležitost se k plánu vyjádřit. Chystá se opět putovní kontejner s prezentací po jednotlivých městských částí.

Podle současného stavebního zákona je totiž stávající územní plán platný pouze do 31. 12. 2022, pak buď začne platit Metropolitní plán, nebo by se Praha musela řídit nadřazenou územně plánovací dokumentací, tedy Zásadami územního rozvoje, což by znamenalo jen naprosto minimální regulaci výstavby v Praze.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Postřeh ke schválené kontribuci
28.02.2022

Postřeh ke schválené kontribuci

Praha, 28. února 2022 – Na konci ledna byl na zastupitelstvu hl. m. Prahy schválen dokument s názvem “Metodika spoluúčasti investorů”, který stanovuje, jakou měrou by se soukromí investoři měli finančně podílet například na budování...

Přestavby výměníkové stanice a trafostanice
04.12.2020

Přestavby výměníkové stanice a trafostanice

Téměř v jednu chvíli se sešly na stole vedení městské části Praha 11 dvě záležitosti týkající se přestavby bývalé kotelny a přestavby bývalé trafostanice. Respektive dopis s prosbou o jednání ve věci stavebního povolení na...