Piráti připravili konstruktivní návrh k odblokování situace ohledně Areálu ledových sportů

Piráti připravili konstruktivní návrh k odblokování situace ohledně Areálu ledových sportů

Praha, 20. října 2021Na předminulém jednání zastupitelstva městské části Praha 11 část bývalé koalice (hnutí ANO a ODS) spolu s opozicí prohlasovala problematická usnesení týkající se ukončení účasti městské části Praha 11 v projektu Areálu ledových sportů. V návaznosti na tuto skutečnost Piráti připravili návrh usnesení, který předložili všem klubům na pondělním grémiu a dnes jej prezentujeme i veřejnosti. Ten otevře cestu k jednání o prodeji podílu ve společnosti tak, aby se městské části vrátila minimálně investovaná částka 40 milionů a zároveň byla zachována možnost využití areálu veřejností a dětmi z našich škol.

** Návrh našeho usnesení:

  1. Zastupitelstvo MČ Praha 11 konstatuje, že je připraveno jednat o prodeji podílu MČ Praha 11 ve společnosti AR DELTA a.s., a tím přenechat projekt výstavby Areálu ledových sportů druhému akcionáři či třetí osobě, za podmínek:

    1. podíl MČ Praha 11 bude prodán za cenu určenou znaleckým posudkem, minimálně však za cenu 40 mil. Kč tak, aby se městské části vrátily všechny prostředky vložené do projektu výstavby Areálu ledových sportů na základě koupě akcií společnosti a smlouvy o příplatku
    2. součástí kupní smlouvy bude Dohoda o společném postupu při dostavbě a využívání Areálu ledových sportů tak, aby byl zachován veřejný zájem a přístup škol, zájmových kroužků a veřejnosti k využívání Areálu ledových sportů
    3. nejpozději při schvalování kupní smlouvy na zastupitelstvu MČ Praha 11 dojde ke schválení dodatku ke smlouvě o zřízení práva stavby, kterým bude prodloužen termín dokončení stavby, v této smlouvě obsažen, v souladu s žádostí společnosti AR DELTA a.s.
  2. Zastupitelstvo ukládá Radě nechat zpracovat znalecké ocenění 20 kmenových akcií společnosti AR Delta.

  3. Zastupitelstvo ukládá starostovi Jiřímu Dohnalovi, aby neprodleně zahájil jednání odkupu podílu společnosti AR DELTA a.s. s Akcionářem 2, který má předkupní právo. Zároveň ukládá starostovi Jiřímu Dohnalovi informovat zastupitelstvo o průběhu tohoto jednání v termínu do příštího jednání ZMČ Praha 11.

Dohodu o společném postupu naleznete ZDE. Plánovaný rozvrh provozu ZDE.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články