Pěšky nebo metrem

Pěšky nebo metrem

Přinášíme další článek mapující aktuality v oblasti dopravy. Tentokrát tématicky orientované na pěší a veřejnou dopravu.

PĚŠÍ VAZBY A BEZBARIÉROVOST

V letošním roce by na naši žádost mělo TSK bezbariérově zpřístupnit oblast ulice Gregorova směrem k metru Roztyly. Stejně tak budeme opravovat drobnou bezbariérovou vazbu v ulici Mendelova, o kterou nás občané opakovaně žádali. Z významnějších oprav chodníků se připravuje kompletní rekonstrukce trasy podél Opatovské ulice mezi ulicemi Metodějova a Černockého. Tento chodník obsluhuje klidovou zónu v dané lokalitě a na řadě míst je již v katastrofálním stavu . Drobnější opravy výtluků budou řešit zaměstnanci nově zřízeného odboru dopravy. V následujícím období se chystají procházet lokality Jižního Města a závady zapisovat přímo do systému TSK, aby se celý proces oprav zrychlil

LÁVKY

V únoru jsme se zástupci TSK prošli všechny pěší lávky a podchody, které patří hlavnímu městu Praze. U pěších lávek budeme žádat o kompletní výměnu povrchu. V zimě totiž mají občané problémy s náledím a také se na některých místech zůstává stát voda. Zejména se jedná o lávku v ulici Ke Kateřinkám a lávku v ulici Kosmická. Podchod v ulici Hviezdoslavova je v současné době dost tmavý, proto budeme žádat o jeho prosvětlení. Našim cílem je, aby působil bezpečněji a přívětivěji. U podchodu Ryšavého dojde ke kompletní výměně hydroizolací a na naši žádost k úpravě autobusových zálivů pro zvýšení bezpečnosti a vybudování chodníku k MediCentru Praha, po kterém volají naši občané.

METRO

Ke konci roku 2020 se podařilo naší městské části získat přístup do pilotního projektu informačních obrazovek s příjezdy a odjezdy souprav metra. Na základě kladných reakcí budeme usilovat o to, aby se tyto obrazovky doplnily i do zbývajících stanic metra na území naší městské části.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Renovace veřejného osvětlení
15.05.2023

Renovace veřejného osvětlení

V minulém volebním období se spustila obnova veřejného osvětlení na velké části naší městské části. Iniciátorem této rekonstrukce byl náš tehdejší radní Martin Duška.

Parkování snadno a rychle?
21.07.2022

Parkování snadno a rychle?

Pirátské listy Praha 11, léto 2022 – Akorát že vůbec! Po dlouhých letech jsme přistoupili k řešení problematiky parkování jako první. Na našem sídlišti jde o strukturální problém způsobený výstavbou bytových domů v době, kdy...

Bezpečné cesty do škol - ZŠ a MŠ Chodov
16.04.2022

Bezpečné cesty do škol - ZŠ a MŠ Chodov

Praha, 16. dubna 2022 – Koncem února jsme odevzdali dopravní studii financovanou hl. m. Prahou, s cílem zajistit zkvalitnění pěších vazeb pro děti. Jedná se o celopražský projekt. Studie je společnou prací Institutu plánování a...