Jak pomocí petice úkolovat radní

Jak pomocí petice úkolovat radní

Přibližně v polovině listopadu byla na radnici městské části Praha 11 doručena petice s názvem “Nesouhlas s přestavbou kotelny Gregorova na bytový dům a se zahušťováním sídliště Roztyly”. Petice obsahovala hned několik bodů týkající se především zahušťování současného sídliště Roztyly, často se její text dotýkal dopravní situace a budoucího vývoje dopravy v tomto území.

Celý projednávaný materiál najdete na webových stránkách městské části.

K celé problematice zastupitelstvo MČ přijalo tři z osmi navrhovaných usnesení, která se týkají právě především dopravy. Městská část na základě těchto usnesení vytvoří dvě dopravní studie. První studie “dopravy v pohybu”, takzvaná dopravní zátěžová studie na lokalitu Jižní Město II, popíše současný stav dopravy a bude predikovat vývoj zatížení komunikací především křižovatek na ulici Ryšavého. Druhá z nich se týká dopravy v klidu, tedy problematice parkování na Roztylech, pravděpodobného vývoje a možností, jak nedostatek parkovacích míst zlepšit. Posledním přijatým usnesením zastupitelstva bylo zpracovat objemovou studii garážového domu Gregorova jako podkladu pro pořizování změny územního plánu Parkoviště Gregorova, tedy vypracovat podklady pro stavbu parkovacího domu na místě současného parkoviště Gregorova.

Veškeré návrhy usnesení k petici navrhovala opozice, přesto byly schválené díky koaličním hlasům. Podporujeme návrhy, které jsou smysluplné.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články