Plníme sliby: Na Radě prosazujeme městské byty pro učitele.

Plníme sliby: Na Radě prosazujeme městské byty pro učitele.

Dne 18. listopadu jsem se sešla s kolegy z Rady městské části Praha 11 na 35. schůzi.

  • Za náš odbor jsem předkládala 12 návrhů k prodloužení nebo uzavření smluv o nájmu bytu ve veřejném zájmu.

Jedná se o smlouvy se zaměstnanci našich škol, které chceme podpořit také v oblasti bydlení.

  • K uzavření smluv je nutné vyjádření Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny a doporučení zaměstnavatele žadatele. Ke všem žádostem se komise i zaměstnavatelé vyjádřili kladně.

  • Odbor školství a kultury obdržel také žádost ZŠ Campanus o bezúplatný převod movitých věcí, konkrétně šatních skříněk, pro ZŠ K Milíčovu a ZŠ Květňák.

  • Dle zřizovací listiny školy a vyjádření právního oddělení je u bezúplatného převodu nutný souhlas zřizovatele, který jsme včera udělili.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Kdy se MŠ Madolinka dočká funkčního vjezdu?
21.09.2021

Kdy se MŠ Madolinka dočká funkčního vjezdu?

Jak “efektivně” funguje odbor správy majetku pod vedením místostarosty Ondřeje Prokopa (majetek a investice, ANO) krásně ilustruje nefunkční vjezd do mateřské školy Mandolinka. Její ředitelka již dva roky marně žádá odbor správy majetku v gesci...

Správa školských budov
09.07.2021

Správa školských budov

Po podpisu koaliční smlouvy jsme se domnívali, že s partnery sdílíme stejné cíle a hodnoty, a shodli jsme se na tom, že gesce školství, jejíž působnost se dotýká různých odborů, má prioritu. Poslání Odboru školství...