Úřad nejen od stolu 2

Úřad nejen od stolu 2

Celý stát se po pandemii pomalu vrací do běžného provozu, stejně je tomu i na úřadu městské části Praha 11. Proto úřad po delší odmlce navázal na první z procházek, které se před vypuknutím pandemie rozhodl dělat.

Procházek se účastní vedení radnice spolu se zaměstnanci úřadu. Mají sloužit k tomu, aby radnice přímo v terénu viděla, co a kde je zapotřebí opravit. Jde vlastně o rešerši majetku přímo v terénu, při které vznikají náměty na úpravu majetku MČ, či řešení aktuálních konkrétních problémů a nedostatků. Chůze rozšiřuje vnímání a město prochozené pěšky najednou odhalí i to, co bývá při běžných přesunech z místa na místo skryté. Tyto náměty jsou prozatím ve fázi idejí, následně se začne prověřovat jejich možná realizace.

Nová tělocvična Eduso U střední soukromé školy multimediální a propagační tvorby s. r. o. - EDUSO vyrostla nová tělocvična, která bude v odpoledních hodinách využívaná pro volnočasové aktivity (kroužky) dětí z okolí.

Komunitní zahrada Vidímova Na zahradě úřadu městské části ve Vidímově ulici se nachází komunitní zahrada.

Poškozené chodníky Na Jižním Městě je mnoho chodníků v nevyhovujícím stavu. Většina těchto chodníků je ve správě TSK. Tyto chodníky evidujeme a budeme se snažit s TSK jednat o jejich opravách.

Graffity Na Praze 11 je mnoho menších panelových zítek z doby výstavby sídliště. Ty jsou často legálními plochami pro graffity, při revitelizacích vnitrobloků se počítá s jejich částečným zachováním. Graffity na legální plochy do měst patří.

Mozaiky u městské knihovny Opatov Mozaiky u městské knihovny Opatov bychom rádi zachovali - rekontruovali.

Lávka pro pěší přes ulici Ke Kateřinkám Přestože byla lávka pro pěší přes ulici Ke Kateřinkám zrekontruována poměrně nedávno, již teď jsou nutné opravy pomocí dilatačních spár. Její stav sledujeme.

Mozaika Také díky zaměstnankyním úřadu se podařilo investora objektu OC Opatovská přesvědčit, aby zachoval a zrekontstruoval mozaiku.

Zastávka Ke Kateřinkám V minulém roce se začalo pracovat nejen na osazování květinových louček, ale i na výsatbě dalších květinových záhonků. S jedním z nich se můžete setkat třeba na zastávce Ke Kateřinkám.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Úřad nejen od stolu
12.03.2020

Úřad nejen od stolu

Minulý týden se konala první ze série procházek vedení a zaměstnanců úřadu městské části Praha 11. Cílem těchto procházek je, aby radnice jako celek viděla, kde a co je zapotřebí opravit. Jedná se v podstatě...

Umění ve veřejném prostoru
22.12.2020

Umění ve veřejném prostoru

Graffiti je proměnlivý prvek neodmyslitelně patřící k městské sídlištní krajině. Vhodně a citlivě vytvořené sprejerské dílo může být dobrým a hodnotným doplňkem v rázu panelákové tváře. Na Jižním Městě je několik různých ploch vyhrazených pro...

  Piráti a Starostové
 

CHCI VĚDĚT VÍCE