Úřad nejen od stolu 2

Úřad nejen od stolu 2

Celý stát se po pandemii pomalu vrací do běžného provozu, stejně je tomu i na úřadu městské části Praha 11. Proto úřad po delší odmlce navázal na první z procházek, které se před vypuknutím pandemie rozhodl dělat.

Procházek se účastní vedení radnice spolu se zaměstnanci úřadu. Mají sloužit k tomu, aby radnice přímo v terénu viděla, co a kde je zapotřebí opravit. Jde vlastně o rešerši majetku přímo v terénu, při které vznikají náměty na úpravu majetku MČ, či řešení aktuálních konkrétních problémů a nedostatků. Chůze rozšiřuje vnímání a město prochozené pěšky najednou odhalí i to, co bývá při běžných přesunech z místa na místo skryté. Tyto náměty jsou prozatím ve fázi idejí, následně se začne prověřovat jejich možná realizace.

U střední soukromé školy multimediální a propagační tvorby s. r. o. - EDUSO vyrostla nová tělocvična, která bude v odpoledních hodinách využívaná pro volnočasové aktivity (kroužky) dětí z okolí.

Na zahradě úřadu městské části ve Vidímově ulici se nachází komunitní zahrada.

Na Jižním Městě je mnoho chodníků v nevyhovujícím stavu. Většina těchto chodníků je ve správě TSK. Tyto chodníky evidujeme a budeme se snažit s TSK jednat o jejich opravách.

Na Praze 11 je mnoho menších panelových zítek z doby výstavby sídliště. Ty jsou často legálními plochami pro graffity, při revitelizacích vnitrobloků se počítá s jejich částečným zachováním. Graffity na legální plochy do měst patří.

Mozaiky u městské knihovny Opatov bychom rádi zachovali - rekontruovali.

Přestože byla lávka pro pěší přes ulici Ke Kateřinkám zrekontruována poměrně nedávno, již teď jsou nutné opravy pomocí dilatačních spár. Její stav sledujeme.

Také díky zaměstnankyním úřadu se podařilo investora objektu OC Opatovská přesvědčit, aby zachoval a zrekontstruoval mozaiku.

V minulém roce se začalo pracovat nejen na osazování květinových louček, ale i na výsatbě dalších květinových záhonků. S jedním z nich se můžete setkat třeba na zastávce Ke Kateřinkám.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články