Vyjádření k poradcům koaličních stran MČ Prahy 11

Vyjádření k poradcům koaličních stran MČ Prahy 11

V posledních dnech se znovu začalo probírat téma expertů, které využívají jednotlivé koaliční strany na Praze 11. Ačkoliv jsme se k tomuto tématu vyjadřovali již v květnu v tomto článku a na našem Facebooku, rádi bychom některá fakta připomněli a reagovali tak na současnou vlnu útoků.

Na takzvaném expertovném se dohodly koaliční strany v rámci povolebního vyjednávání a posléze ho zatvrdila Rada MČ schválením rozpočtového opatření. Piráti k expertovnému přistupují zodpovědně. Nejdříve jsme využívali služeb odborníka na komunikaci, aby nám pomohl nastavit efektivní komunikaci mezi radnicí a občany, která za předchozích koalic slabě řečeno pokulhávala. Nyní určené prostředky využíváme na služby experta v oblasti školství, který pomáhá naší radní pro školství Mgr. Zuzaně Ujhelyiové (Zuzana o tom transparentně informovala zde), a IT odborníka, který s námi konzultuje projekty v rámci městské části i směrem k magistrátu.

Na základě dohody mezi koaličními stranami za využití peněz na své poradce nese zodpovědnost každá strana zvlášť. Piráti jdou od samotného začátku příkladem a určené prostředky využívají pro nápravu chyb předešlých vedení MČ a pro zlepšení správy a transparentnosti radnice.

Připomínáme, že využití rad a služeb expertů je v politice napříč všemi úrovni nejen normální a častý jev, ale také velice žádoucí. Neděláme si iluze, že jsme pověstní “učenci spadnuvší z nebe” a raději než vykonávat službu pro veřejnost chybně, rádi využijeme rad odborníků v oblastech, kterými se v daný okamžik zabýváme. Považujeme tento postup za vhodnější, než když někdo tvrdošijně trvá na tom, že se vyzná ve všem nejlépe a neposlouchá rad zkušenějších.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články