Piráti na Praze 11 připomínkují územní studii Opatov - Na Jelenách

Piráti na Praze 11 připomínkují územní studii Opatov - Na Jelenách

V pondělí 7.1. jsme předali odboru Územního rozvoje hlavního města Prahy připomínky 17 občanů Prahy 11 k navržené územní studii Opatov - Na Jelenách. Vítáme snahu hl. m. Prahy oblast dotvořit. To však musí být provedeno šetrně a v maximálním souladu s občany žijícími v nejbližším okolí.

PŘIPOMÍNKOVÁNÍ K ÚZEMNÍ STUDII Opatov – Na Jelenách: 2019-01-06-pripominkovani-studie-na-jelenach.pdf

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Postřeh ke schválené kontribuci
28.02.2022

Postřeh ke schválené kontribuci

Praha, 28. února 2022 – Na konci ledna byl na zastupitelstvu hl. m. Prahy schválen dokument s názvem “Metodika spoluúčasti investorů”, který stanovuje, jakou měrou by se soukromí investoři měli finančně podílet například na budování...

Budoucnost Metropolitního plánu a postup Prahy 11
29.04.2021

Budoucnost Metropolitního plánu a postup Prahy 11

I nás na Jižním Městě zajímá jaká je budoucnost městského plánování v Praze, která samozřejmě ovlivní do jisté míry každého z nás. Metropolitní plán hlavního města Prahy je nová koncepce obsahující nový přístup k plánování...