Školy na Praze 11 se budou zelenat

Školy na Praze 11 se budou zelenat

V rámci školství podporujeme všechny projekty, které vedou k aktivnímu zapojení dětí a jejich praktickým zkušenostem. Osobně, jako radní pro školství MČ Praha 11 se otevřeně hlásím k podpoře přírodních zahrad a učení venku. Na výzvu č. 7 Národního programu Životního prostředí jsem proto aktivně zareagovala a vybídla ředitele škol, aby ji využili. Cílem výzvy je podpořit rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních a středních škol s vyšším využívám kontaktu s přírodním prostředím.

Ke dni 2. 3. 2020 projednala rada MČ Praha 11 čtyři žádosti a udělila souhlas zřizovatele s podáním žádosti o podporu a s realizací projektu. ZŠ Campanus zažádala o úpravu školního pozemku, který chce doplnit o přírodní prvky. Bude se jednat o vybudování přirozené skalní kompozice alpinum, zahradního pozorovacího centra, pozorovacího kompostovacího centra. ZŠ Ke Kateřinkám plánuje v rámci výzvy upravit stávající atrium, ZŠ Květnového vítězství chce vybudovat zahradu s přírodními prvky, stejně jako ZŠ Mendelova. Minimální výše podpory na jeden projekt činí 100 000 Kč, maximální výše 500 000 Kč. Výše podpory na jeden projekt tvoří 85 % z celkových způsobilých výdajů. MČ Praha 11 se bude podílet na realizaci projektů ve výši 7,5 % z celkové částky každého projektu. Věříme, že vybudováním venkovních areálů podpoříme výuku v přírodním prostředí a budeme motivovat žáky k častějšímu pobytu v přírodě, který prospívá zdravému životnímu stylu a rozvíjí dovednosti žáků. Jsem velmi ráda, že tyto školy vytvořily projekty a do výzvy se zapojily.

Žádosti jsou přijímány přes Agendový informační systém SFŽP ČR do 31. 3. 2020, nejpozději však do vyčerpání alokace. Realizace projektů proběhne v letech 2020-2022.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Sázení stromů na Jižním Městě
07.08.2021

Sázení stromů na Jižním Městě

Již v roce 2019 se Pražské služby, a.s. jako jedny z prvních inspirovaly Akčním plánem hlavního města Prahy a zahájily počáteční etapu výsadby téměř 70 stromů na svých provozních pozemcích. V zápětí loni na podzim...