Shrnutí půlroční práce v gesci dopravy

Shrnutí půlroční práce v gesci dopravy

Je to již více než půl roku, co vykonávám funkci radního s kompetencemi doprava a otevřená radnice. Rád bych Vám touto cestou představil projekty týkající se dopravy, na kterých právě pracujeme.

Doprava je na Praze 11 oddělením na rozdíl od jiných městských částí, které mají odbor dopravy. K vybudování odboru dopravy jsou ovšem nutné další kancelářské prostory pro zaměstnance úřadu. Samostatný odbor dopravy umožní našim dopravním expertům větší přehled a pravomoci v jejich práci. Nově zřízené pracoviště bude mít i bezbariérový přístup. Občané pak změnu pocítí při vyřizování každodenní dopravní agendy, která se jich týká.

Jedním ze symbolů Jižního města je soustava lávek a podchodů, jejichž stavem se v současnosti zabývám. V první řadě jsme zadali opravu klíčové lávky vedoucí přes D1 ze Starého Chodova k obchodnímu centru. O stavu lávky, nutnosti její opravy a uzávěře jsme informovali občany na veřejném setkání. Na opravu jsme získali dotaci ve výši 2,5 milionu korun od hl. m. Prahy. S ROPIDEM jsme domluvili, aby autobusové linky vedoucí ze zastávky Chodovská tvrz směrem ke stanici metra Opatov zůstaly ve standardních intervalech, přestože oprava probíhala o prázdninách, kdy má městská hromadná doprava tzv. letní provoz. Zároveň jsme zavedly kyvadlovou linku CH spojující zastávku Chodovská tvrz a zastávku metra Chodov. Díky stavební firmě, kterou jsme vysoutěžili, jsme lávku otevřeli pro veřejnost o 19 dní dříve, než bylo původně plánováno.

Na přelomu října a listopadu byla spuštěna demolice lávky u polikliniky přes ulici Opatovská. Dvě mimořádné mostní prohlídky potvrdily, že je neopravitelná a je třeba ji před zimou strhnout. Samotný projekt byl komplikovaný, během jeho příprav jsme narazili na řadu problémů včetně nezakreslených sítí pod samotnou konstrukcí lávky. Ve spolupráci s Dopravním podnikem a policií ČR se podařilo minimalizovat dopravní komplikace vzniklé uzavřením Opatovské ulice, jedné z hlavních tepen Jižního Města. Díky důkladné projektové přípravě, zesílené ochraně vozovky betonovými deskami včetně stovek tun zeminy a součinnosti všech složek IZS proběhla demolice přesně podle daného harmonogramu.

Během psaní tohoto textu se dokončuje projektová dokumentace na opravu lávky vedoucí přes Opatovskou ulici ze stanice metra Háje směrem k ulici Bajkonurská, obecně známé jako “Otíkova lávka”. Oprava počítá s etapizací, což v důsledku znamená, že by se vždy pracovalo na jednotlivých ramenech tak, aby mohla být lávka, co nejdéle otevřena pro veřejnost během rekonstrukce.

Podchody na Jižním Městě patří Magistrátu hl.m.Prahy a spravuje je společnost TSK.

Dlouhodobý problém je podchod pod ulicí Türkova poblíž zastávky Chodovská tvrz. Pro naši městskou část je oprava tohoto podchodu absolutní priorita Podařilo se sjednat schůzku s ředitelem TSK přímo na místě. Výsledkem schůzky byla oprava odvodnění podchodu a zavedení pravidelných kontrol jeho technického stavu. V tuto chvíli TSK pracuje na přípravě projektu kompletní opravy podchodu. Samotná oprava bude technicky náročná i kvůli kolektorům, které vedou stavbou.

Naopak, co se nepodařilo, je prosadit světelně řízený přechod v ulici Ke Stáčírně u zastávky Donovalská. Nic nevzdáváme a předložíme nové argumenty.

Ohledně osobní automobilové dopravy je největší problém nedostatek parkování. Podle studie z roku 2016 má Praha 11 deficit přes 3000 parkovacích míst. Vitipovali jsme několik parkovišť, u kterých by mohla být v budoucnu navýšena kapacita. Při výběru jsme hledali parkoviště, které patří Praze a mají dostatečné dopravní napojení. Na jednání zastupitelstva v červnu a září jsme prosadili návrh změn územního plánu pro stavbu parkovacích domů o maximální kapacitě 500 míst. Tyto změny nyní postupují dál ve schvalovacím procesu. Toto číslo vychází z docházkové vzdálenosti lidí, kteří budou parkovací domy využívat. Nově vzniklá parkovací místa by měla sloužit rezidentům. Dalším krokem budou studie providitelnosti, které nám řeknou, zda jsou tyto projekty možné. První lokalitou bude parkoviště poblíž ulice Ledvinova.

Od počátku jsme urgovali, aby vedení hl. m. Prahy uzavřelo dohodu s vlastníky pozemků parkoviště P+R Opatov, které bylo téměř dva roky zavřené. To se podařilo v říjnu tohoto roku s podmínkou 200 míst s cenou 20 Kč za den. V blízkosti je plánován projekt parkovacího domu P+R Opatov. U tohoto parkovacího domu jednáme s Magistrátem o vyhrazení části parkovacích míst pro rezidenty.

Ve spolupráci s Magistrátem jednáme o úpravě několika křižovatek, asi nejdůležitější je křižovatka ulic Chilská-Opatovská. Hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti provozu. Do konce volebního období by měla být provedena její optimalizace.

Rada městské části Praha 11 schválila zapůjčení pozemků v okolí stanice metra Opatov Dopravnímu podniku hlavního města Prahy. Pozemky budou využity k odkládání techniky při rekonstrukci nástupiště stanice metra Opatov. Tuto stanici v brzké době čeká oprava a vybudování výtahů. Konečně tedy bude bezbariérová, dobrá zpráva pro vozíčkáře i maminky s kočárky.

Jižní Město není skanzen. Se společností PRE jsme uzavřeli memorandum o společném postupu při budování nabíjecích stanic pro elektromobily. Nabíjecí stanice by měly vzniknout na stávajících parkovištích, rovnoměrně rozmístěné po celé Praze 11. Kromě stávajících technologií jednáme i o pilotních systémech různých inovačních projektů.

Ve spolupráci s ICT Operátorem hledáme cesty, jak zavést monitoring dopravy na páteřních komunikacích v reálném čase. Jsme jedna z mála městských částí, která o tento způsob práce s informacemi usiluje. Tato data by měla pomoci městu při rozhodování o budoucím rozvoji dopravní infrastruktuty.

S TSK máme nadstandardní komunikaci a v nejbližší době by mohla být naše městská část zapojena do pilotního projektu elektronického sdílení informací oprav a závad na komunikacích.

S Technologií hlavního města Prahy jsme se domluvili na kompletní renovaci veřejného osvětlení v oblasti Petýrkovy ulice. Přechodem na LED technologii snižujeme světelný smog a energetickou náročnost. V průběhu letošní zimy bychom rádi zpracovali strategický plán renovace veřejného osvětlení Prahy 11.

Podařilo se nám Prahu 11 zapojit do pilotního projektu BeRider od ŠKODA AUTO DigiLab. Jedná se o sdílené elektroskútry. Do systému se lze přihlásit přes mobilní aplikaci. Budoucnost ukáže, do jaké míry se sdílená mobilita prosadí. Pro půjčení skútru je nutné vlastnit řidičský průkaz, což zajistí u uživatelů znalost podmínek silničního provozu narozdíl od koloběžek, které jsou v centru Prahy.

Pro cyklisty sestavujeme seznam lokalit pro umístění nových držáků na kola, který předáme TSK. Dále se nám podařilo získat dotaci ve výši 700 000 Kč na studie proveditelnosti na nové cyklostezky. Mým hlavním cílem je propojit oblast Krčského lesa se Šeberovem.

Osobně podporuji dostavbu pražského okruhu. Jižní část takzvaná SOKP 511 by měla výrazně odlehčit naší městské části od tranzitní dopravy.

Po celou dobu tvrdím, že městské organizace spolu mají komunikovat, což v minulosti nebylo zvykem. Spolupráce je v oblasti dopravy nutná. Cink, Cink.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Renovace veřejného osvětlení
15.05.2023

Renovace veřejného osvětlení

V minulém volebním období se spustila obnova veřejného osvětlení na velké části naší městské části. Iniciátorem této rekonstrukce byl náš tehdejší radní Martin Duška.

Parkování snadno a rychle?
21.07.2022

Parkování snadno a rychle?

Pirátské listy Praha 11, léto 2022 – Akorát že vůbec! Po dlouhých letech jsme přistoupili k řešení problematiky parkování jako první. Na našem sídlišti jde o strukturální problém způsobený výstavbou bytových domů v době, kdy...

Bezpečné cesty do škol - ZŠ a MŠ Chodov
16.04.2022

Bezpečné cesty do škol - ZŠ a MŠ Chodov

Praha, 16. dubna 2022 – Koncem února jsme odevzdali dopravní studii financovanou hl. m. Prahou, s cílem zajistit zkvalitnění pěších vazeb pro děti. Jedná se o celopražský projekt. Studie je společnou prací Institutu plánování a...