Správa školských budov

Správa školských budov

Po podpisu koaliční smlouvy jsme se domnívali, že s partnery sdílíme stejné cíle a hodnoty, a shodli jsme se na tom, že gesce školství, jejíž působnost se dotýká různých odborů, má prioritu. Poslání Odboru školství tkví především v metodickém vedení škol, na agendu spojenou se stavebními úpravami nebo správou budov nemá zavedený aparát. Ve světle veřejně komunikovaných informací ze strany koaličního partnera ANO mám potřebu reagovat na výtky, které vnímám jako osobní útok a především jako snahu destabilizovat koalici.

Od počátku nástupu do funkčního období jsem navázala blízké vztahy se všemi řediteli. Nyní se ve veřejných diskuzích, především na sociálních sítích, objevují tvrzení, že neřeším stav budov školských zařízení na Praze 11. O to víc mě mrzí, když jsou pod takovými prohlášeními podepsáni kolegové zastupitelé z hnutí ANO na Praze 11. Pojďme se podrobně podívat na několik případů spolupráce, která vázne, ovšem nikoli ze strany Odboru školství a kultury.

  • Kdy se dočká MŠ Madolinka vjezdu?

Již několik let čeká MŠ Madolinka na dořešení vjezdu do objektu mateřské školy. Ředitelka žádala dne 2. 9. 2019 oficiální cestou Odbor správy majetku, oddělení dopravy a silniční správní úřad o stanovení změny z místní úpravy provozu na pozemní komunikaci. Vedení mateřské školy požadovalo umístění značky zákaz parkování před vjezdové dveře do MŠ a úpravu silničního obrubníku pro vjezd na zahradu. Takto upravený vstup hodlá MŠ využívat k hospodářské údržbě objektu. Cílem je především zajistit bezpečnost dětí ze dvou mateřských škol, které se nacházejí na stejné komunikaci (vedle MŠ Madolinka sídlí MŠ Modletická) a zamezit parkování aut, která blokují vjezd do školní zahrady. Mateřská škola zajistila odborné vyjádření firmy PERITAS s. r. o. a dodala ho jako přílohu ke své žádosti. Dne 26. 10. 2020 vydal Odbor správy majetku, oddělení dopravy a silniční správní úřad rozhodnutí a připojení povolil. Už rok se neděje nic. Před vjezdem stále parkují auta, dopravní situace je nepřehledná a pro údržbu budov je komplikované dostat se na školní zahradu. Připomínám, že praktické řešení této situace náleží do agendy Jihoměstské majetkové a. s.

  • Budou si děti v atriu na Květňáku někdy hrát?

Přehazování horkého bramboru připomíná také situace kolem participativního projektu atria na ZŠ Květňák. Dne 21. 11. 2019 zaslal předseda Klubu přátel školy Květnového vítězství Odboru školství a kultury podnět k možnosti využití atria školy K2 (Schulhoffova 844), který Klub přátel školy považuje za vhodný k pobytu žáků o přestávkách. Dne 29. 1. 2020 jsem iniciovala schůzku se zástupci Klubu přátel školy Květnového vítězství a vznikl projekt na úpravu atria a na financování z participativního rozpočtu díky zapojení dětí ze žákovského parlamentu jakožto prvku žákovské samosprávy, který má právo podílet se na realizaci školních projektů. Přestože se podle předběžného odhadu jedná o zakázku malého rozsahu (projektová dokumentace, úprava povrchu a instalace herních prvků by neměla převýšit částku 200 000 Kč), nebyly učiněny konkrétní kroky k realizaci. Tato agenda opět náleží pod Odbor správy majetku. Na opakované urgence z mé strany nedošlo k žádnému posunu v této věci.

  • Mnoho dětí, málo tříd na ZŠ Květňák

Nepřehledná a neuspokojivá je také situace ohledně budování nových učeben v ZŠ Květňák. Dne 27. 10. 2020 jsem obdržela e-mail od ředitele této základní školy, který opakovaně zmiňoval, že kmenové učebny v objektu Schulhoffova jsou zaplněny. Navrhl, aby MŠ Stachova uvolnila učebny v chodbě nad šatnami a jejich přebudováním by vznikl prostor pro umístění 2-3 nových tříd. ne 7. 1. 2021 jsem provedla za doprovodu ředitele ZŠ Květňák místní šetření. Po několik měsíců nepodnikl Odbor správy majetku další konkrétní kroky k plánování stavební úpravy v ZŠ Květňák, ale snad se po několika urgencích blýská na lepší časy. Podle čerstvých zpráv z Odboru školství a kultury má v těchto dnech místo obhlédnout statik. Kéž by k posunu došlo i při řešení dalších požadavků, které naléhavě zaznívají z našich škol.

  • Proč o opravách nikdo nejedná s řediteli a ředitelkami našich škol?

Další bod se týká neuspokojivé komunikace mezi řediteli jihoměstských škol a Jihoměstskou majetkovou a. s. Několikrát jsem předávala stížnosti ředitelů ohledně toho, že nebyli přizváni k jednáním, která se týkala oprav ve školských objektech. Stěžovali si především na nedostatečnou průběžnou informovanost a na to, že nedostali možnost vyjádřit se například k harmonogramu. Rada MČ přitom přijala a schválila Harmonogram jmenovitých oprav, ve kterých je jasně stanoveno kdy a jak mají být ředitelé informováni.

Mgr. Zuzana Ujhelyiová, radní pro školství

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Kdy se MŠ Madolinka dočká funkčního vjezdu?
21.09.2021

Kdy se MŠ Madolinka dočká funkčního vjezdu?

Jak “efektivně” funguje odbor správy majetku pod vedením místostarosty Ondřeje Prokopa (majetek a investice, ANO) krásně ilustruje nefunkční vjezd do mateřské školy Mandolinka. Její ředitelka již dva roky marně žádá odbor správy majetku v gesci...