Svěží vítr do jihoměstských škol

Svěží vítr do jihoměstských škol

“Zřizovatel základních a mateřských škol nemá v úmyslu vyhlašovat konkurzní řízení na pozici ředitele zřizovaných škol.” Tak zní jediná oficiální informace z Úřadu městské části Praha 11 k možnosti vypsání konkurzů na místa pěti z devíti ředitelů škol v této městské části. Informace byla poskytnuta až po opakovaných dotazech jednoho z občanů, a to dva týdny před uplynutím termínu pro vypsání konkurzu. Žádné rozhodnutí Rady MČ Praha 11, žádné oficiální prohlášení, zdůvodnění.

Ředitelům a ředitelkám ZŠ a MŠ Chodov, ZŠ Donovalská, ZŠ Ke Kateřinkám, ZŠ Mendelova a ZŠ Pošepného náměstí končí šestileté období, a tak měla MČ Praha 11 šanci žádat od vedoucích pracovníků škol “složení účtů” za uplynulých šest let a vizi pro šest let následujících. Bohužel, jak se zdá, Rada MČ Praha 11 zaujala postoj “mrtvého brouka”. Přitom konkurzní řízení mohlo být prospěšné pro všechny strany. Konkurz nijak nepopírá kvalitu práce současného vedení, protože stávající ředitel může svou funkci znovu obhájit.

Piráti na Praze 11 se domnívají, že konkurz slouží jako zhodnocení práce ředitele, a to nejen pro vedení městské části, ale i pro rodiče, žáky a učitele. Zároveň je možné srovnat koncepci pro nadcházející léta s pohledem dalších zkušených pedagogů. Při konkurzních řízeních totiž kandidáti předkládají vizi fungování školy na příštích šest let. Takto se některé školy dostávají do situace, kdy jsou ředitelé na svých místech osmnáct let od posledního konkurzu a dalších šest let tam zůstanou. Někteří tak budou v čele školy čtyřiadvacet let bez jediného konkurzu. V době, kdy školství prošlo velkými změnami a na další změny by se mělo chystat. Jaké mají školy vize a kam chtějí směřovat? Jednání Rady MČ Praha 11 je netransparentní a paradoxně oslabuje pozici ředitelů, jejichž autoritě nepřidá ani fakt, že konkurz mohla žádat také Česká školní inspekce.

Podobně formálně pak působí školské rady jednotlivých škol, ve kterých navíc městská část vyměnila v únoru tohoto roku své zástupce. Mnozí z nich tak ani nevěděli, že by vypsání konkurzu mohli požadovat. Možnými konkurzy se na svých pravidelných měsíčních jednáních nezabývala ani místní Komise pro výchovu a vzdělávání.

Vzhledem k uvedenému tak nelze doufat, že se změní situace, kdy MČ Praha 11 zveřejňuje informace až po opakovaných urgencích a v podobném duchu jednají také školy. Bohužel nejvíce na to doplácejí děti a jejich rodiče. V situaci, kdy na webových stránkách škol chybí školní vzdělávací programy, koncepce, ze kterých by bylo patrné zaměření škol, a informace o přijímání žáků do výběrových tříd, je správná volba školy sázkou do loterie. Někteří ředitelé jsou ve vedoucí funkci i dvacet let, aniž by předložili svou představu o dalším směřování školy, což může vést k tomu, že školy a práce v nich stagnují. Pořádání konkurzů a zveřejnění alespoň části konkurzního řízení a budoucí koncepce školy by pomohlo rodičům při správném výběru školy pro své děti, stávajícím učitelům i učitelům ucházejícím se o zaměstnání.

Na dubnovém a květnovém zastupitelstvu se Piráti Praha 11 snažili výše uvedené problémy předložit radnici k projednání, nebyly však vzaty v potaz.

Mgr. Zuzana Ujhelyiová, Piráti Praha 11


Pirátské listy Praha 11 ke stažení zde (velikost 10 Mb).


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články