Praha 11 podala trestní oznámení kvůli lžím o distribuci ochranných pomůcek na sociálních sítích

Praha 11 podala trestní oznámení kvůli lžím o distribuci ochranných pomůcek na sociálních sítích

3. 6. 2020 - Městská část Praha 11 podala trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli lživým informacím na sociálních sítích o distribuci ochranných pomůcek v době nouzového stavu státu. Pirátský starosta Jiří Dohnal dementuje informaci, že trestní oznámení mělo směřovat na někoho z politických oponentů na Praze 11, jak se spekuluje v médiích. Městská část také nebude zveřejňovat samotný obsah trestního oznámení, protože řízení je neveřejné a zveřejnění by mohlo poškodit městskou část v případném soudním sporu.

Dne 20. 4. 2020 Rada městské části Praha 11 schválila usnesení č, 0309/11/R/2020 - Schválení objednávky č. 2020ú0347 na právní služby Advokátní kanceláře Gřivna & Šmerda, s. r. o., IČ 04645545.

Podle starosty Jiřího Dohnala není na postupu městské části nic neobvyklého. “Podání trestního oznámení vyžadovalo získávání důkazů ze sociálních sítí. Proto bylo rozhodnuto o zadání vypracování trestního oznámení externí advokátní kanceláří, která má s touto problematikou zkušenosti. Cena za přípravu trestního oznámení je cenou v místě a čase obvyklou,” říká k tomu starosta Dohnal.

O informace o obsahu trestního oznámení bylo zažádáno podle Zákona o hlavním městě Praze (§ 51).

Požadované trestní oznámení nebylo na základě žádosti vydáno. V případě trestního oznámení se jedná o podnět orgánům činným v trestním řízení, který si tyto orgány vyhodnocují a prošetřují okolnosti, zda jednáním popsaným v trestním oznámení byl, či nebyl spáchán trestný čin. Trestní řízení je v zásadě neveřejné. To se vztahuje také na podání, které je podnětem pro zahájení trestního řízení. Zveřejněné skutečnosti z oznámení by mohly vést ke ztížení či ohrožení pozice Policie ČR při prošetřování dané věci.

V případě jejího zveřejnění by také mohlo dojít k poškození strany podávající trestní oznámení, tedy městské části Praha 11, v případném soudním sporu. Nevydat informace doporučila jak advokátní kancelář, která trestní oznámení zpracovala, tak právní oddělení městské části Praha 11.

Jedná se o žádost člena zastupitelstva. Toto rozhodnutí spadá do kompetencí rady. Ta rozhodla, že daná informace není v tomto případě relevantní k rozhodování zastupitele na jednání zastupitelstva, a proto v souladu se zákonem informace nebyla vydána.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Posíláme modemy do jihoměstských rodin
12.11.2020

Posíláme modemy do jihoměstských rodin

Od počátku přechodu na distanční výuku jsme shromažďovali požadavky našich škol. Ředitelky a ředitele jsem požádala, aby oslovili rodiče a ověřili možnosti internetového připojení z jejich domovů. Na základě získaných informací se naše městská část...

Otevřené školky i v létě
22.10.2020

Otevřené školky i v létě

Na jaře vzhledem k vládním opatřením byly uzavřené i mateřské školy na naší městské části. Rodiče z Jižního Města začala zajímat možnost prodlouženého prázdninového provozu mateřských škol.