Úřad nejen od stolu

Úřad nejen od stolu

Minulý týden se konala první ze série procházek vedení a zaměstnanců úřadu městské části Praha 11. Cílem těchto procházek je, aby radnice jako celek viděla, kde a co je zapotřebí opravit. Jedná se v podstatě o jakousi rešerši majetku přímo v terénu, při které vznikají náměty na úpravy majetku, či řešení aktuálních konkrétních problémů a nedostatků.

První z této série procházek byla na Hájích. Vznikl seznam úkolů, které je nutné v následujících měsících řešit. V rámci běžné údržby můžeme zmínit třeba prořezání stromů zasahujících do cesty, nebo dokončení chybějících chodníků. V rámci větších akcí vznikl například nápad na obnovení a rozšíření projektu “Trafačky na JM - Praha 11 Streetart” nebo na rekonstrukci fontány ve vnitrobloku Mendelova s využitím uzavřeného oběhu vody. Tyto náměty jsou prozatím ve fázi idejí, následně se začne prověřovat jejich možná realizace.

Zvažujeme obnovení projektu “Trafačky na JM - Praha 11 Streetart”.

Chybějící chodník v ulici Otická.

Auto-vraky jsou na Jižním Městě neustálý problém na jehož řešení se také chceme zaměřit.

Fontána ve vnitrobloku Kropáčkova funguje na uzavřeném okruhu, tím šetří množství používané vody.

Vnitroblok uvnitř ulic Kosmická a Horčičkova je další, který bude nutné v následujících obdobích rekonstruovat.

Naše MČ se může pyšnit hřištěm Rašova s dřevěnými herními prvky.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články