Zelené Jižní Město?

Zelené Jižní Město?

Kunratický les, Přírodní park Hostivař a Milíčovský les, hned tři velké lesní a lesoparkové zóny, které má Praha 11 kolem sebe a žádná z nich jí nepatří. Obyvatelé Jižního Města v nich odpočívají, sportují a rekreují se a městská část má jen omezený prostor pro podporu a rozvoj rekreačních a volnočasových aktivit v těchto lokalitách.

Na Milíčovských kopcích aktuálně probíhá revitalizace. Je to přitom právě ta část Milíčovského lesa, která je k Praze 11 nejblíž, a proto k jejím největším návštěvníkům a uživatelům patří právě obyvatelé Jižního Města. Představoval bych si, že tedy naše radnice bude v tomto úzce spolupracovat se sousedními městskými částmi a více hájit zájmy vlastních občanů. V případě rekultivace Milíčovských kopců probíhala kvalitní veřejná diskuse, městská část Praha Újezd dokonce vyhlásila anketu, ve které se všichni mohli vyjádřit, jaké rekreační prvky by na kopcích a v jejich okolí chtěli. To vše ale probíhalo jaksi za humny. Městská část jen málo hájila nás, své obyvatele. Její aktivita se prakticky omezila na strohé informování o plánované revitalizaci, o plánované anketě a zaslání jakési „protestní nóty“. Piráti v tom spatřují chybu současného vedení radnice. My chceme spolupracovat aktivně a plánovat společně s Újezdem o podobě a využití Milíčovského lesa, s městskou částí Praha 15 o Hostivařském lesoparku a s Prahou 4 a Prahou-Kunratice o podobě a využití Kunratického lesa.

Jižní Město – smutné město bez parků. Dovedete si představit město velikosti Havířova nebo Zlína bez parku? Naše Jižní Město takovým městem je. Namítnete, že přeci máme Centrální park a park u Chodovské tvrze. Jsou ale tato místa parky? Většina lidí, když se řekne park, tak si představí stromy, trávník, záhony, lavičky, prolejzačky a další atrakce pro děti, nebo třeba i fontánu… Co z toho máme v našem Centrálním parku? Nedávno byl v Centrálním parku otevřen nový fitpark. Jeho reálné využití hlavně v létě však kazí jeden detail. Absolutní absence stínu. Prakticky celý den tak bude na fitpark pražit slunce. Kdo bude chtít cvičit za takových podmínek? Mimochodem toto cvičební hřiště bylo plánováno v rámci celkové revitalizace Centrálního parku. Doufejme, že další její pokračování bude mít lepší výsledek.

Mimochodem stromy… Zdá se, že vedení naší městské části nechápe, jaký skutečný význam má vegetace pro lokální klima, a tím také pro kvalitu života občanů ve městech. Jeden jediný strom odebere ze svého okolí ročně kilogramy prachu a plynů, především přízemní ozon, který je nejen nepříjemný zejména pro astmatiky, ale má také rakovinotvorné účinky. Navíc stromy vysílají do vzduchu rostlinné esence (u některých druhů prokazatelně léčivé), filtrují vzduch, zlepšují jeho kvalitu a produkují obrovské množství kyslíku. Stromy odpařují vodu a přispívají tak k vyrovnávání teplotních extrémů. Teplotní rozdíly mezi prostorem pod košatým stromem a otevřenou plochou ulice mohou v parném letním dnu činit i více než 10°C, což je snadno ověřitelný fakt, který si můžeme zjistit pomocí teploměru nebo laicky vypozorovat z chování lidí (zejména starších) v podobných dnech. Ve městě je obecně vždy nejméně o dva stupně Celsia tepleji než ve volné krajině, proto je třeba věnovat schopnosti stromu ochladit okolní prostory opravdu velkou pozornost. Stromy mají pozitivní účinek na psychiku člověka. A to vše dělají zadarmo.

Pojďme si tedy vytvořit zelené Jižní Město plné stromů. Kolik máme v naší městské části travnatých ploch a tzv. brownfieldů? Kolik z nich vlastní přímo městská část nebo Magistrát hl.m. Prahy? Krátkým nahlédnutím do katastrální mapy zjistíme, že více než dost. Ano, je třeba stavět i tolik nedostatkové byty a různou občanskou vybavenost, ale nezapomínejme přitom na stromy. Chceme podporovat také majitele soukromých ploch k výsadbě stromů.

Piráti chtějí, aby obyvatelé městské části Praha 11 žili ve zdravém a moderním prostředí, ve kterém budou mít dostatek možností k různým druhům rekreace a ke kvalitnímu využití volného času v ulicích Jižního Města. Budeme prosazovat a podporovat další výsadbu stromů a další zeleně. Pomozte nám z Jižního Města vytvořit město zelené, zdravé a veselé.

Volte Českou pirátskou stranu do zastupitelstva MČ Praha 11 a do Magistrátu hl.m. Prahy.

Milan Minařík, Piráti Praha 11


Pirátské listy Praha 11 ke stažení zde (velikost 10 Mb).


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články