Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11

Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11

Zítra, tedy 14.11.2018 od 13:00 hodin, se v Centru pohybové medicíny koná první zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11 ve volebním období 2018 - 2022. Vyjednávání nové koalice v naší městské části je, v návaznosti na výsledek voleb, obtížné.

Piráti usilují o vznik silné a stabilní koalice. Vzhledem k faktu, že k dnešnímu dni nemáme informace o žádné koaliční dohodě, na jejímž základě by vznikla nová Rada městské části Praha 11, podáme návrh na zrušení bodů týkajících se ustavení nové Rady. Konkrétně se jedná o body 5, 6, 7, 8, 10, 11 navrženého programu.

Zároveň navrhneme zařadit do programu bod, ve kterém budeme žádat současnou Radu, aby se primárně pokusila zajistit jednání ZMČ pro rok 2019 v prostorech vlastněných Městskou částí Praha 11. Pro Piráty je důležité, aby finanční prostředky za pronájem prostor mohly být využity institucemi, které zřizuje městská část.

Dle platného jednacího řádu má každý zastupitelský klub možnost bezplatně využívat vhodné prostory Úřadu MČ k jednání klubu. Budeme po Radě požadovat, aby stanovila podmínky, za kterých každý zastupitelský klub bude mít tuto možnost.

Navrhovaný program jednání zastupitelstva najdete na stránkách MČ Praha 11 zde: https://bit.ly/2K10GSs

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články