Jiří Dohnal

“Jako jihoměstský patriot chci pracovat na tom, aby se Praha 11 opět stala místem, kde se lidé setkávají, pracují a jsou hrdí, že je jejich domovskou adresou. Pro naplnění téhle vize považuji za nezbytné zajistit naší městské části udržitelný rozvoj a otevřít ji jejím občanům, kteří musí mít možnost přímo se na samosprávě podílet., Jiří Dohnal.


Moje aktuality