Ing. Vratislav Filler, Ph.D.

Na Jižním Městě bydlím od roku 2009. Patnáct let se zabývám cyklistickou dopravou v Praze, stál jsem u vzniku cyklomapy a webu Prahou na kole a několik let jsem tyto stránky vedl jako šéfredaktor. Jsem spoluautorem naučné knihy Městem na kole. Zhruba deset let pracuji ve spolku Auto * Mat, kde jsem mezi roky 2012 a 2018 vedl jeho odborný dopravní tým. V něm se dlouhodobě (kromě cyklodopravy) zabývám velkými dopravními stavbami a řešením dopravy ve vztahu k územnímu rozvoji. Od roku 2012 jsem (s kratší přestávkou) členem magistrátní komise pro cyklistickou dopravu. Kromě cyklodopravy se zabývám dopravou pěší a systémem dopravy ve městech obecně. V dopravní komisi Prahy 11 jsem již působil mezi roky 2016 - 2018. Nominaci od Pirátů do dopravní komise jsem přijal jako nezávislý odborník.

Kromě dopravy se odborně zabývám také kosmickou geodézií - pracuji na částečný úvazek ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém, na Geodetické observatoři Pecný v Ondřejově. Jsem ženatý a mám dvě dcery.