Jiřina Franková

Od roku 1979 (po mateřské dovolené) jsem pracovala jako odborný referent v Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Pracovala jsem zde až do důchodu, do kterého jsem odešla v roce 2013. Politika minulá i současná jde mimo mě, v pracovním životě jsem byla pouze v ROH. Mám dvě děti, čtyři vnoučata. Vdaná jsem 46 let. Na Jižním Městě bydlíme, dříve s oběma syny, nyní s manželem, 41 let. Mé záliby v současné době jsou povětšinou vnoučata. S manželem se celkem aktivně zúčastňujeme akci sociálního odboru JM, sportovních her, společenských akcí, já jógy.