Bc. Šárka Hozmanová

studentka

“Jižák je můj domov. Žiji tady již od 3 let a jiný život, než na tomto nejpopulárnějším sídlišti neznám. Navštěvovala jsem zde MŠ Markušova a poté ZŠ Květnového vítězství 1554. Rok 2020 přišel pro všechny z nás jako blesk z čistého nebe a mnozí, mezi nimi i já, měli možnost ujasnit si své životní priority. Já jsem pochopila, že potřebuji dělat se svým životem něco smysluplného, protože je jenom jeden a je si dobře rozmyslet, kam investovat svůj čas a energii. Proto jsem se rozhodla následující rok stát příznivkyní Pirátů, jejichž práci jsou dlouhodobě sledovala a jako jediná politická strana se mi zamlouvali, a začít se angažovat v oblastech, které mi jsou blízké, a to jsou sociální věci a ochrana životního prostředí. O pár měsíců později jsem se stala členkou a nyní předsedám místnímu expertnímu týmu pro sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost a jsem členkou komise pro životní prostředí MČ Praha 11”, Šárka Hozmanová

Šárka Hozmanová (*1997) je rodilá Pražačka sídlištního typu. Bakalářské studium absolvovala na Policejní akademii České republiky v Praze v oboru bezpečnostně-právní studia a magisterský titul aktuálně studuje na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v programu Studia občanské společnosti, který je zaměřen na neziskový sektor, sociální ekonomiku a podnikání a teorii občanské společnosti jako základ pro demokracii. Pracuje na poloviční úvazek jako koordinátorka firemních dobrovolníků a věnuje se práci s dětmi z rizikového prostředí jako asistentka v projektu “Velký Kámoš” v neziskové organizaci.

V lednu 2021 se stala registrovanou příznivkyní Pirátů a projevila zájem o spolupráci s MS Piráti Praha 11. Stala se členkou místního expertního týmu pro sociální věci, zdravotnictví a bezpečnost. Na podzim téhož roku se stala členkou, načež se stala také předsedkyní týmu. Dále byla zvolena jako členka komise pro životní prostředí RMČ Praha 11.