Michal Kovařík

zastupitel MČ Praha 11, gesce: kultura

nakladatelský pracovník/publicista

člen Pirátů

Dlouhodobě se zajímám o oblast kultury v Praze, zejména v Jihoměstské části. V zastupitelstvu MČ Praha 11 bych chtěl podporovat nejen rozšíření a všestranný pozitivní rozvoj kulturní oblasti na Jižním Městě, ale vše, co souvisí se zájmem o blaho občana, prevencí kriminality, udržitelným rozvojem a myšlením zdravého rozumu. Mezi mé kompetence patří zejména kultura a volný čas, dále bezpečnost a eliminace sociálně-patologických jevů.


Moje články

Navrhni úpravu