Ing. Pavel Podgorný

manažer

Narodil jsem se v roce 1983 a na Jižní město jsem se přistěhoval v roce 2018 z Prahy 4 - Podolí, kde jsem vyrůstal. K Pirátům jsem se přihlásil v roce 2021, tedy ve 38 letech, což je věk, který člověku dává určitý nadhled a představu o tom, jak svět funguje. Politiku jsem začal dělat hlavně kvůli svým dětem, abych aktivně ovlivnil okolí, ve kterém vyrůstají. Ideální společnost se dle mého názoru vyznačuje spoluprací, respektem vůči ostatním a altruismem. Uvědomuji si, že k tomu, aby se společnost k tomuto ideálu přiblížila, musím jít příkladem nejen jako občan.

Co se týče vzdělání, vystudoval jsem obor Mezinárodní a evropská studia - diplomacie na Vysoké škole ekonomické v Praze. Poté jsem čtyři roky působil jako začínající vědecký pracovník na Katedře hospodářských dějin NF VŠE. Zájem o mezinárodní vztahy a historii se od té doby prolíná celým mým životem. Otázky týkající se mezinárodní bezpečnosti jsou pro mě nejen zájmem, ale i posláním, kterému bych se v politice rád věnoval.

V současné době pracuji v soukromé sféře a byl jsem pracovně aktivní i po celou dobu studií. V manažerské pozici, kterou zaujímám, jsou v mé kompetenci takové činnosti jako vedení lidí a tvorba strategie. Ze sociální oblasti se aktivně zapojuji do podpory tělesně postižených osob.

V rámci politického působení vyvíjím následující činnosti:

pro MČ Praha 11:

  • člen finanční komise

pro Pirátskou stranu:

  • člen resortního týmu Evropská unie, zahraničí, obrana

pro Piráty Praha 11:

  • předseda místního expertního týmu - finance, majetek a podpora podnikání
  • člen místního expertního týmu - sociální politika
  • člen mediálního týmu
  • člen volebního týmu