Václav Šebek

konzultant energetických úspor

“Jsem ekonom a politolog, absolvent Masarykovy univerzity. V letech 2016 až 2018 se na Úřadu Vlády podílel na tvorbě a implementaci strategie udržitelného rozvoje ČR 2030 se zaměřením na energetiku a ekonomiku. Od roku 2018 pracuji jako projektový manažer projektů výzkumu a poradenství pro veřejnou správu a obce v oblasti energetických úspor a ochrany klimatu. Ve volném čase aktivní muzikant a modelář” , Václav Šebek.