Povolební strategie pro volby 2018

Povolební strategie do zastupitelstva městské části Praha 11 v roce 2018, kterou se zavazuje dodržovat Česká pirátská strana, zastoupená předsedou MS Piráti Praha 11 Jiřím Dohnalem.

Čl. I.

Volební cíl

§1

Česká pirátská strana je liberální, demokratická, středová strana s důsledným protikorupčním programem. Naším cílem je prosazovat program, ať už jsme v koalici nebo v opozici. Bez ohledu na rozložení mandátů jsme připraveni spolupracovat na prosazení programových priorit se všemi politickými stranami.

§2

Naším cílem je vyhrát volby, podílet se na řízení městské části a zlepšit život jejích občanů. Uvědomujeme si potřebu programovým ústupků při koaličních vyjednáváních. Nejsme ale ochotni jít do vedení městské části za každou cenu, osobní bezúhonnost a čisté svědomí mají pro nás vyšší hodnotu. Proto sepisujeme tuto povolební strategii, v níž stanovujeme zásadní podmínky, které nám pomohou si tyto hodnoty udržet.

§3

Naše programové priority jsou především:

 • Zřízení a vedení digitální úřední desky odpovídající moderním technologiím
 • Zřízení portálu otevřených dat, na kterém budou zveřejňovány veškeré faktury, smlouvy a analýzy, které si město nechává zpracovat
 • Veřejné vedení agendy občanských podnětů a kvalitní participativní rozpočet
 • Nové kulturní centrum
 • Venkovní koupaliště
 • Podpora sportovních aktivit žáků základních škol v rámci školní docházky.
 • Kvalitní revitalizace parků a vnitrobloků
 • Vznik nových parkovacích domů, zahloubených parkovišť a lehkých nástaveb na současných parkovacích plochách
 • Záchytná kapacitních parkoviště pro krátkodobé i dlouhodobé stání návštěvníků až za hranicemi Prahy 11
 • Urychlená dostavba Pražského okruhu
 • Dobudování sítě cyklotras na Jižním Městě
 • Podpora náboru strážníků Městské policie
 • Rozšíření nabídky specializací lékařské péče
 • Výsadba vzrostlých stromů v ulicích a parcích
 • Obnova a rozšíření vodních prvků (pítka, kašny, fontány, dětské vodní atrakce)
 • Regulace a modernizace veřejného osvětlení a světelné reklamy.
 • Otevřená výběrová řízení na pozice ředitelů MŠ a ZŠ jako norma
 • Jasná koncepce škol, inovativní přístupy ve veřejném vzdělávání dle zásad moderní pedagogiky
 • Podpora dalšího vzdělávání učitelů a podpora finančního ohodnocení učitelů
 • Zapojení veřejnosti do rozhodování o stavebních záměrech
 • Umírněný rozvoj Prahy 11
 • Uvolněné byty ve vlastnictví městské části přednostně pronajímat lidem ohroženým bytovou nouzí, ale i učitelům, zdravotníkům, policistům nebo hasičům
 • Podpora bytových družstev, baugruppe a jiné alternativy ke komerční výstavbě bytů

Čl. II.

Etické požadavky na koaliční partnery

Nepodpoříme Radu přímo či nepřímo podporovanou subjekty ohrožující základy liberální demokracie nebo s historickým dědictvím likvidace demokracie, tedy zejména s účastí KSČM nebo SPD.

Nepodpoříme do uvolněné či neuvolněné *) politické funkce nikoho z bývalých vládnoucích zastupitelů z let 2010 - 2014, kteří jsou trestně stíhaní z nevýhodného prodeje obecního majetku. (tehdy ODS, ČSSD, KSČM a Pražané za svá práva - někteří z nich přesunutí do nynější JMND).

Odmítáme dále podporovat trafikanty a osoby, které sbírají placené funkce. Námi zvolení radní se budou plně soustředit na správu naší městské části. Do uvolněné funkce proto nepodpoříme nikoho, kdo by současně ve stejném časovém období pobíral plat či odměny za vícero funkcí placených z veřejných peněz, které vyžadují nasazení na plný pracovní úvazek.

Čl. III.

Předpoklady funkční koalice na radnici

Pro vstup do budoucí radniční koalice proto pro nás bude důležité, zda budou naši partneři ochotni přistoupit alespoň na základní principy efektivní spolupráce:

 • V případě naší účasti v koalici budeme vyžadovat shodu s námi vytyčenými prioritami a jejich prosazení. V opozici bychom plnili roli hlídacích psů demokracie a hlasovali ve shodě s našimi prioritami nehledě na to, kdo by byl předkladatelem návrhu.
 • Materiály jdoucí na jednání rady a zastupitelstva budou mít k dispozici všichni zastupitelé minimálně týden předem v elektronické podobě. Materiály budou v dobře čitelné, pokud možno strojově čitelné podobě, nepřipouštíme naskenované excelovské tabulky apod. Materiály budou poskytnuty včetně všech podkladových informací. Týden předem bude maximum informací předloženo rovněž veřejnosti.
 • Budeme požadovat jmenné hlasování rady, se zápisem a možností uvést důvody pro své rozhodnutí.
 • Přímý přenos z jednání zastupitelstva, dostupný občanům i ze záznamu.
 • Zavedeme rozklikávací rozpočet až na úroveň jednotlivých faktur.
 • Zvýšíme podíl zakázek uzavíraných pomocí veřejných výběrových řízení. U zakázek malého rozsahu nad stanovenou hranici, která bude podstatně nižší, než je v současnosti (nad 100 000 Kč bez DPH), budeme požadovat umožnění přihlášení se do výběrového řízení i pro neoslovené dodavatele.
 • U zakázek nad 500 000 Kč bez DPH budeme požadovat veřejné seznamy účastníků řízení.
 • Veřejné zakázky budeme přidělovat pouze společnostem, u kterých bude, v souladu s obecnými předpisy, znám jejich konečný majitel.
 • Veřejné zakázky budeme transparentně zveřejňovat v dostatečném časovém předstihu, který odpovídá rozsahu zakázky, a to jak na úřední desce, tak i jinými formami, aby byla informace o výběrovém řízení co nejdostupnější pro každou firmu, která může zvažovat podání nabídky.

Čl. IV.

Průběh voleb

Během voleb

 • Výsledky voleb budeme společně sledovat na volebním štábu.
 • Během volební noci nebudeme uzavírat žádné dohody a vydávat žádná prohlášení o spolupráci. Lídr může nezávazně komunikovat s ostatními stranami adekvátně k situaci.

Hned po volbách

 • Sejdeme se hned v neděli v 15:00 jako zastupitelský klub (nebo v jiný čas oznámený lídrem). Do té doby budeme náš postup komentovat pouze v rámci této povolební strategie.
 • Na tomto svém prvním setkání jmenuje zastupitelský klub vyjednávací tým a domluvíme se, kdo bude dále komunikovat s médii, kdy zahájíme komunikaci s médii a jakou zvolíme taktiku pro vyjednávání. Zastupitelský klub zvolí svého předsedu.
 • Vyjednávání vede volební lídr. Asistuje mu při tom vyjednávací tým. Postup vyjednávacího týmu je zasílán na vědomí místnímu sdružení a je konzultováno s pražským předsednictvem České pirátské strany. Volební lídr má na starosti také hlavní mediální výstupy.
 • Schválení nadpoloviční většinou členů místního sdružení České pirátské strany na Praze 11 a Pražským předsednictvem Pirátů podléhá text koaliční smlouvy, text programového přihlášení rady a jmenné složení rady s účastí Prátů, jako též případná tolerance menšinové rady.
 • Všichni zastupitelé za Piráty vyplní a zveřejní majetkové přiznání v rozsahu požadovaném zákonem o střetu zájmů a dalšími dokumenty dle koaliční smlouvy.
 • Politické strany budou oslovovány přes jejich oficiální komunikační kanály.

Čl. V.

Zkrácená verze

Zkrácená verze této Povolební strategie, kterou Piráti z Prahy 11 prezentují ve svých tiskových materiálech a která vystihuje hlavní myšlenku tohoto dokumentu zní:

Budeme jednat se všemi ostatními politickými stranami. Naše podpora libovolné Rady je podmíněna tím, že do ní nebudou nominováni lidé s korupční historií, včetně trestně stíhaných či již odsouzených osob. Z tohoto důvodu vylučujeme podporu JMND. Nepodpoříme Radu s účastí subjektů ohrožujících základy liberální demokracie, tedy zejména s účastí KSČM nebo SPD. Dále nepodpoříme Radu, ve které by měli zasednout kumulátoři funkcí, protože Praha 11 si zaslouží radní na plný úvazek.


*) Opraveno na základě revize PKS.

Ke stažení

Navrhni úpravu