Začala stavba západního křídla Starochodovské školy

Začala stavba západního křídla Starochodovské školy

Dne 24. 6. 2019 bylo na pozemku Starochodovské školy nainstalováno stavební oplocení a po mnoha letech konečně začala realizace dostavby Základní školy a mateřské školy Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 57.

V roce 2011 bylo rozhodnuto o demolici přístavku na základě posudku statika, tím došlo ke snížení výukových ale i šatnových prostorů. Již ve stejném roce dochází k příslibu dostavby západního křídla ústy tehdejší politické reprezentace. Od tohoto prohlášení uplynuly tři roky a projektová dokumentace byla na světě. Následně přichází roky do zhotovení projektové dokumentace. Po volbách 2014 nové vedení radnice smetlo projektovou dokumentaci pod stůl a zadalo vytvoření nové projektové dokumentace nově vysoutěžené firmě. Požadavky na projekt však byly totožné. Tento druhý projekt po jeho dokončení získal stavební povolení. V roce 2017 rada od magistrátu vyjednala bezúročnou půjčku na 100 milionu Kč. V dalším roce proběhla soutěž na zhotovitele stavby.

Od vzniku nové Rady městské části Praha 11 (únor 2019), ve které máme pirátského starostu Jiřího Dohnala a radní pro školství Zuzanu Ujhelyiovou, došlo k několika významným posunům v tomto projektu. Rada vybrala zhotovitele stavby. Radní Zuzaně Ujhelyiové se podařilo na MHMP získat dotaci ve výši 50 milionů korun na dostavbu. Po mnohých peripetiích po osmi letech konečně dochází k začátku stavby.

Jsme velmi rádi, že se dostavba školy realizuje. V rámci dostavby vzniknou nové kmenové a specializovavé učebny, šatnové prostory a malá tělocvična.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu