Podporujeme zapojení cizinců do naší společnosti

Podporujeme zapojení cizinců do naší společnosti

Městská část už po páté žádá o dotaci v Projektech obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni. Projekt na městské části běží od roku 2016 s názvem Integrace cizinců v MČ Praha 11. Cílem projektu je zapojovat cizince, učit je náš jazyk, ale i naše zvyklosti. Největší část tohoto projektu se pak rozvíjí v našich školách a školkách, protože právě zde můžeme děti, ale i jejich rodiče efektivně zapojit. Zároveň se městská část snaží rozvíjet integraci i v oblasti kulturního vyžití. A co všechno projekt obsahoval v loňském roce a co bude obsahovat letos?

V roce 2019 se celý projekt skládal ze tří hlavních podprojektů a to: Dialog kultur – celoroční integrační projekt z oblasti kultury, umění a vzdělávacích programů zajišťovalo Kulturní Jižní Město, o.p.s.; Výuka českého jazyka pro děti cizince v MŠ a ZŠ v Praze 11 – celoroční výuka ČJ pro děti s odlišným mateřským jazykem v 5 školkách a 2 základních školách; Zájmový útvar “Cizinci jsou kamarádi” – celoroční kroužek v jedné z našich základních škol.

Výuku ČJ pro děti cizince zajišťovalo 5 mateřských škol a 2 základní školy po dobu celého školního roku. Školy si samy určily, kolik hodin potřebují odučit, celkově se jednalo o 3-13 odučených hodin týdně. Například ZŠ Pošepného nám. otevřela během letních prázdin letní intenzivní kurz českého jazyka pro žáky – cizince z celé městské části Praha 11.

Zájmový útvar “Cizinci jsou kamarádi” otevřela ZŠ Mikulova. Jde o kroužek, kde se žáci cizinci společně s českými žáky věnují poznávání jednotlivých zemí a kultur, výuce ČJ, rozvíjení slovní zásoby apod. Žáci si během školního roku připravují kulturní vystoupení pro spolužáky i rodiče v prosinci a výstavu v prosinci a červnu.

Městská část Praha 11 bude i v roce 2020 žádat ministerstvo vnitra o podporu svého projetu. K již tradičním (výše zmiňovaným) podprojektům byly připojeny další 4 podprojekty: Překlady školních dokumentů; Terénní pracovník pro vietnamskou menšinu na MČ Praha 11; Analýza potřeb cizinců na území MČ Praha 11; Informační servis pro cizince na MČ Praha 11.

Podporujeme integraci cizinců a snažíme se jim zjednodušit přechod do majoritní společnosti.

Zdroj ZDE

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu