Odpovědi na otázky k tématu školství

Odpovědi na otázky k tématu školství

OTÁZKY

 1. Jaké jsou tři hlavní cíle v oblasti školství Prahy 11 pro následující čtyři roky?
 2. Kdo se ve vaší straně věnuje oblasti školství, kdo je připraven být radním pro školství?
 3. Jak plánujete řešit narůstající nedostatek kvalifikovaných učitelů?
 4. Jakým způsobem plánujete změnit situaci, kdy nejsou vypisovány konkurzy na ředitele škol pro nedostatek vhodných kandidátů?
 5. Jakým způsobem plánujete zapojit rodiče (veřejnost) a reflektovat jejich zájmy?
 6. Jak se stavíte k otázce výběrových (alternativních, zájmových, …) tříd? Jaké plánujete otevřít a v jakých školách?

ODPOVĚDI

 1. Naše cíle jsou následující:
  • inovativní vzdělávání do veřejného školství (jasný koncept škol)
  • více peněz na kvalitní vzdělávání, méně na zbytečnosti
  • dostatečné kapacity
  • kvalitní strava
 2. Tým pro oblast školství je složen z následujících osob: Mgr. Zuzana Böhmová, Mgr. Zuzana Ujhelyiová, Milan Minařík, Jan Suchánek. Případný kandidát na radního za školství je Mgr. Zuzana Ujhelyiová.

 3. Lákadlem pro nové učitele může být: jasná koncepce škol, podpora dalšího vzdělávání učitelů, byty pro učitele. Dále by bylo možné navázat spolupráci se studenty z Pedf UK (podpora praxí, semináře z praxe), případně zapojit kvalifikované pedagogy cizince (intenzivní jazykové kurzy apod.)

 4. Vypisování konkurzů považujeme za samozřejmý nástroj udržení kvality školských zařízení obecně. Konkurz nemusí nutně znamenat personální změny, ale vždy slouží ke stanovení cílů a směřování celé školy. Podporujeme učitele v dalším vzdělávání v oblasti školského managementu (možné dotace, nutnost výchovy nových vedoucích pracovníků).

 5. Kvalitně vystavěný a nezávislý sociologický průzkum kvality školských zařízení a preferencí rodičů, vybudování komunikační platformy pro hodnocení škol, zřízení role školského ombutsmana, spolupráce MČ se školskými radami a SRPŠ, motivování škol k lepší a moderní komunikaci s rodiči, elektronické žákovské a třídní kniha.

 6. Je to jedna z našich největších priorit. Nejde nám jen o alternativní a specializované třídy, ale i o proměnu klimatu ve školách dle zásad moderní pedagogiky s ohledem na přání a představy rodičů.

Pirátské listy Praha 11 ke stažení zde (velikost 10 Mb).


Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu