K čemu jsou otevřená data?

K čemu jsou otevřená data?

Otevřená data jsou v podstatě formátem dat, který je možné strojově číst ze vzdáleného přístupu (jsou umístěny na internetu). V podstatě se může jednat o jakékoliv informace, které úřad má a jsou zveřejnitelné. Nejčastěji se jedná o strukturovaně zapsaná data například v tabulkách, které mohou různé aplikace přečíst.

V rámci městské části se může jednat například o ekonomická data, seznam volných nebytových prostor nebo třeba seznam sportovišť. Nad těmito daty pak může kdokoliv sestavit aplikaci, která by Vám mohla ukázat na mapě třeba všechny nebytové prostory určené k pronájmu. Další výhodou přímo pro úřad je vyčistění a srovnání svých vlastních dat, tedy udělat si ve svých vlastních informacích pořádek.

V současné době UMČ Praha 11 pracuje na interní směrnici, kterou již minulý týden kladně projednala porada vedení. Následně bychom měli vybrat datové sady a vytvořit publikační plán. Naše data chceme zveřejňovat na pražském portále. Inspirací nám v této oblasti je práce radního Adama Zábranského na magistrátu hl. m. Prahy.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu