Posíláme modemy do jihoměstských rodin

Posíláme modemy do jihoměstských rodin

Od počátku přechodu na distanční výuku jsme shromažďovali požadavky našich škol. Ředitelky a ředitele jsem požádala, aby oslovili rodiče a ověřili možnosti internetového připojení z jejich domovů.

Na základě získaných informací se naše městská část rozhodla nakoupit 111 modemů se SIM kartami.

Modemy zítra předáváme!

Věřím, že potřebným rodinám umožní výuku na dálku.

Děkuji kolegům z IT oddělení za součinnost při hledání optimálního řešení.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu