Praha 11 podala trestní oznámení kvůli lžím o distribuci ochranných pomůcek na sociálních sítích

Praha 11 podala trestní oznámení kvůli lžím o distribuci ochranných pomůcek na sociálních sítích

3. 6. 2020 - Městská část Praha 11 podala trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli lživým informacím na sociálních sítích o distribuci ochranných pomůcek v době nouzového stavu státu. Pirátský starosta Jiří Dohnal dementuje informaci, že trestní oznámení mělo směřovat na někoho z politických oponentů na Praze 11, jak se spekuluje v médiích. Městská část také nebude zveřejňovat samotný obsah trestního oznámení, protože řízení je neveřejné a zveřejnění by mohlo poškodit městskou část v případném soudním sporu.


Dne 20. 4. 2020 Rada městské části Praha 11 schválila usnesení č, 0309/11/R/2020 - Schválení objednávky č. 2020ú0347 na právní služby Advokátní kanceláře Gřivna & Šmerda, s. r. o., IČ 04645545.

Podle starosty Jiřího Dohnala není na postupu městské části nic neobvyklého. “Podání trestního oznámení vyžadovalo získávání důkazů ze sociálních sítí. Proto bylo rozhodnuto o zadání vypracování trestního oznámení externí advokátní kanceláří, která má s touto problematikou zkušenosti. Cena za přípravu trestního oznámení je cenou v místě a čase obvyklou,” říká k tomu starosta Dohnal.

O informace o obsahu trestního oznámení bylo zažádáno podle Zákona o hlavním městě Praze (§ 51).

Požadované trestní oznámení nebylo na základě žádosti vydáno. V případě trestního oznámení se jedná o podnět orgánům činným v trestním řízení, který si tyto orgány vyhodnocují a prošetřují okolnosti, zda jednáním popsaným v trestním oznámení byl, či nebyl spáchán trestný čin. Trestní řízení je v zásadě neveřejné. To se vztahuje také na podání, které je podnětem pro zahájení trestního řízení. Zveřejněné skutečnosti z oznámení by mohly vést ke ztížení či ohrožení pozice Policie ČR při prošetřování dané věci.

V případě jejího zveřejnění by také mohlo dojít k poškození strany podávající trestní oznámení, tedy městské části Praha 11, v případném soudním sporu. Nevydat informace doporučila jak advokátní kancelář, která trestní oznámení zpracovala, tak právní oddělení městské části Praha 11.

Jedná se o žádost člena zastupitelstva. Toto rozhodnutí spadá do kompetencí rady. Ta rozhodla, že daná informace není v tomto případě relevantní k rozhodování zastupitele na jednání zastupitelstva, a proto v souladu se zákonem informace nebyla vydána.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu