ZŠ K Milíčovu má nové poradenské centrum

ZŠ K Milíčovu má nové poradenské centrum

Nová radní pro školství Mgr. Zuzana Ujhelyiová (Piráti) v úterý 26.2.2018 v ZŠ K Milíčovu otevřela nové poradensko-psychologické centrum.

Centrum je financováno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Evropské unie, z něhož ZŠ K Milíčovu získala finance prostřednictvím tzv. „šablon“ připravených Ministerstvem školství (MŠMT) a ve škole bude fungovat minimálně 2 roky.

Od prvotního nápadu po závěrečnou realizaci uběhlo pouze půl roku. To je těžko uvěřitelný a vynikající výkon paní ředitelky Mgr. Aleny Červené.

Poradenské centrum má dvě místnosti, ve kterých se bude střídat 7 odborníků (sociální pedagog, kariérní poradce, preventista, psycholog, speciální pedagog apod.).

„Pracuje se zde komplexně, jak s dětmi, tak s jejich rodiči, učiteli a třídou. Pracovníci se snaží vést děti k tomu, aby přišli už ve fázi, kdy se cítí v nepohodě. Řada problémů se dá vyřešit už v prvopočátku. Měla jsem možnost hovořit se sociální pedagožkou a blíže se seznámit s tím, čemu se chce věnovat. Chci tímto poděkovat za milé přijetí, popřát hodně úspěchů a především chci ocenit paní ředitelku, že své nápady ve prospěch školy a dětí realizuje“, uvedla u příležitosti slavnostního otevření centra radní pro školství Zuzana Ujhleyiová (Piráti).

ZŠ K Milíčovu má nové poradenské centrum

ZŠ K Milíčovu má nové poradenské centrum

ZŠ K Milíčovu má nové poradenské centrum

ZŠ K Milíčovu má nové poradenské centrum

ZŠ K Milíčovu má nové poradenské centrum

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu